آمپول ‏روگام چیست؟

آمپول  ‏روگام  چیست؟

فاکتور RH، ماده ای است که بر روی گلبول قرمز خون بیشتر انسانها یافت می شود. کسانی که فاکتور RH دارند، + RH (ارهاش مثبت) و کسانی که فاقد فاکتور
RH هستند، – RH (ارهاش منفی) نامیده می شوند.
اگر خانمی با RH – با آقایی با RH + ازدواج کند و در زایمان اول نوزادی با RH+ به دنیا آورد و به مادر آمپول ((روگام)) زده نشود، احتمال بروز حساسیت در مادر و پیدایش عوارض در جنین در حاملگی بعدی وجود دارد.
زمان مناسب برای تزریق آمپول روگام:
? بین هفته های ۳۲-۲۸ بارداری
?تا ۷۲ ساعت بعد از زایمان
موارد تزریق آمپول روگام:
? به دنبال زایمان طبیعی و سزارین
?به دنبال سقط جنین و کورتاژ
?حاملگی خارج از رحم
?چه خوره (مول)
? لکه بینی یا خونریزی در طول حاملگی