اثرات اضطراب در بارداری

اثرات اضطراب در بارداری

کاهش فاکتور رشد(تولد نوزاد کم وزن)

زایمان زودرس و یادیر رس
دفع مکونیوم نوزاد
ازافسردگی بعد از زایمان
از اختلال در ایفای نقش مادری و دلبستگی مادر و کودک

راههای مقابله با اضطراب
خوش بین بودن،توکل برخداوند،اعتماد به نفس،استراحت کافی،حمایت خانوادگی و اجتماعی،تغذیه مناسب،فعالیت جسمانی،مهارت های تنش زدایی

توصیه میشود حتما روشهای ریلکسیشن را در بارداری یاد بگیرید.