اختلال نعوظ در مردان

اختلال نعوظ در مردان

اختلال نعوظ در مردان:

ناتوانی نسبی یا کامل برای کسب یا حفظ حالت نعوظ  تا تکمیل فعالیت جنسی را اختلال نعوظی مرد میگویند.2

عوامل به وجود آورنده این اختلال شامل علل عروقی(تسلب شرائین ،فشارخون،سیگار و..)،مشکلات مربوط به سیستم عصبی (ام اس،شکستگی لگن و…)و عوامل روانی است.

گرچه در بسیاری از افراد مبتلا به ناتوانی نعوظی مشکلات عضوی و عروقی وجود دارد ،اما تا کنون شواهد حاکی از این بوده است که اکثر موارد ناشی از عوامل روانزاد هستند.

همواره شناختهای منفی مرتبط با عملکرد جنسی نقش مهمی در این اختلال دارد .از اینرو توصیه میشود تمرکز افکار و حواس بر عدم توانایی عمل جنسی را محدود کنید.

 در بسیاری از موارد نیازی به تجویز دارو نیست. کافی است بیمار سبک زندگی خود را اصلاح کند.

 • ایجاد تغییرات در سبک زندگی
  • قطع سیگار و مصرف مواد مخدر
  • بهبود دادن به رژیم غذائی
  • ورزش مرتب و منظم
  • کاهش استرس روزانه
 • کنترل دیابت و مصرف منظم داروهای قلبی عروقی
 • کاهش کلسترول خون
 • کاهش وزن
 • تغییر داروهای مسبب اختلال نعوظ
 • برطرف کردن مسائل روانی زندگی
 • برخورد با باورهای نادرست در مورد مسائل جنسی
 • مشاوره و آموزش
 • افزایش آگاهی و اطلاعات

در مراحل بعدی میتوان از داروهای خوراکی یا موضعی استفاده کرد.

توجه:به هیچ وجه بدون نظر پزشک یا مشاور و به صورت خودسر از دارو و هرگونه وسیله استفاده نکنید چون اثر موقت و گاهی معکوس خواهد داشت.