ارتباط موثر | زایمان در آب

ارتباط موثر

وقتی حرف از ازدواج و آشنایی‌های قبل از آن به میان می‌آید، یکی از موثرترین و اصلی‌ترین موضوعات، شیوه ارتباط موثر است و شناخت روشهای برقراری ارتباط موثر، کلید موفقیت در آشنایی‌های قبل از ازدواج خواهدبود.8

قدم اول برای شکل‌دهی موفق عشق، «توجه کردن» است. طرفین این توجه را باید با زبان بدن به دیگری نشان دهند. همانطور که در انتقال یک پیام عاطفی ۵۵درصد حرکت دست و صورت، ۳۸درصد لحن صحبت و ۷درصد خود پیام مهم است، پس باید برای نشان دادن توجه از تمام حواس و بدنمان استفاده کنیم.
حتی اگر دارای چهره‌ای نیستیم که دارای لبخند باشد، می‌توانیم با تمرین کاری کنیم که چهره ما عشق بیافریند
در ابتدای مذاکره، به مدت یک دقیقه عینا همانند طرف مقابل بنشینید، اگر بعد از این مدت با تغییر حرکات شما، طرف مقابل نیز حرکاتش را تغییر داد، نشان‌دهنده این است که تونسته‌اید توجه او را جلب کنید.
علاوه بر حضور در جمع، دو طرف باید با یکدیگر رابطه‌ دو به دویی داشته باشند، این رابطه به پیش از ازدواج ختم نمی‌شود و پس از آن و حتی بعد از بزرگ شدن فرزندان نیز باید هر دو نفر از اعضاء خانواده با هم رابطه دو به دویی داشته باشند.
ترس از حضور رقیب در ارتباط نشانه خطرناکی است وریشه بیش از ۹۰درصد از بیماری‌های روانی، اضطراب‌های طولانی مدت و مزمن و ریشه اضطراب، وابستگی است. ریشه وابستگی نیز، ناکامی است. پس باید سعی کنیم از میزان وابستگی خود کاسته تا ناکامی‌ها و به‌تبع آن اضطراب را به حداقل برسانیم. هرچه وابستگی کمتری داشته باشیم، حالمان خوبتر خواهد شد.
داشتن یک «او» در زندگی، نشان‌دهنده بهداشت روانی است، به خاطر او است که خیلی از مسائل در زندگی‌مان قابل تحمل می‌شود، البته باید مواظب باشیم که چه کسی معنی زندگی ما می‌شود و کاری کنیم که به «اوی» زندگی‌مان حداقل وابستگی‌ را داشته و کمترین دلشوره از دست دادنش را داشته باشیم.
مسئولانه برخورد کردن» دومین قدم در راه موفقیت در عشق است.اگر فردی در ارتباط، غیرمسئولانه برخورد می‌کند و در صورت بروز مشکل، طرف مقابل را مقصر می‌داند، نمی‌تواند ارتباط موثری در ایجاد عشق داشته باشد. انسان عاشق، خودش را زیر سئوال می‌برد؛ نه طرف مقابلش را.
«احترام» به عنوان سومین قدم ایجاد ارتباط موثر در عشق است.کوچکترین بی‌احترامی به خواسته‌ها و دوست‌داشتنی‌های هر شخصی، علامت عدم عشق‌ورزی طرف مقابل است. عدم حفظ حرمت‌ها را در ابتدای آشنایی جدی بگیرید. این حرمت‌ها شامل اعتقادات، ارزش‌ها، والدین و… است. اگر شخصی در بیشتر قرار ملاقات‌ها دیر حاضر شده و یا حتی به شوخی حقارت اندامی را مطرح می‌کند، نمونه‌هایی از بی‌احترامی است که نشانه مشکلات بیش از این بعد از ازدواج خواهد بود.
«شناخت» به عنوان چهارمین قدم برای شکل‌گیری موفق عشق است.برخلاف آنچه در مثل‌ها آمده، انسان عاشق عاقل است و با چشم باز است که می‌توان ارتباط موثر برقرار نمود و عشق‌ورزی کرد. رشد اخلاقی تابعی از رشد عقلانی است و اوج رشد اخلاقی، عشق‌ورزی است.
اولویت دادن به انگیزه و نیت نسبت به عینیت، اولین ملاک عشق عاقلانه است. اگر فردی فقط چیزهایی را که می‌بیند. قضاوت می‌کند و به انگیزه و نیت طرف مقابل پی نمی‌برد، نمی‌تواند شناختی از عشق داشته باشد.
اصرار نکنیم بر اساس همان چیزی که به چشم می‌بینیم قضاوت کنیم.
دومین ملاک شناخت در عشق اولویت دادن رابطه علت و معلولی نسبت به اتفاق و شانس است و اینکه عشق یادگرفتنی است نه اتفاق‌افتادنی؛ فرد عاشق باید بتواند علتی برای عشقش بیان کند و یاد بگیرد در مواقعی منافع طرف مقابل را به منافع خودش ترجیح دهد.
در مورد سومین ملاک شناخت در عشق می توان اینطور توضیح داد که اگر فردی در ارتباط، تنبیه‌های اصلاحی و جبرانی را به تنبیه‌های کیفری ترجیح می‌دهد، با شناخت عاشق شده است. دادوبیداد، اخم کردن و در موارد بدتر ضرب و شتم از مصادیق تنبیه کیفری به حساب آمده و فردی که از این روش‌ها در ارتباطش استفاده می‌کند، شناختی از عشق نداشته و نمی‌تواند ارتباط موثری در آشنایی برقرار کند. هرچه تنبیه کیفری بیشتر باشد، نشانه عقل کمتر و درنتیجه میزان عشق پایینتر خواهد بود.

مدت زمان آشنایی قبل از ازدواج نباید بیشتر از ۶ماه باشد، اما در مورد حداقل مدت زمان آشنایی نمی‌توان نظر مطلقی داد، زیرا به پارامترهای مختلفی وابسته است…

زایمان در آب | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

زایمان در آب | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلوقدم اول برای شکل‌دهی موفق عشق، «توجه کردن» است. طرفین این توجه را باید با زبان بدن به دیگری نشان دهند. همانطور که در انتقال یک پیام عاطفی ۵۵درصد حرکت دست و صورت، ۳۸درصد لحن صحبت و ۷درصد خود پیام مهم است، پس باید برای نشان دادن توجه از تمام حواس و بدنمان استفاده کنیم. حتی اگر دارای چهره‌ای نیستیم که دارای لبخند باشد، می‌توانیم با تمرین کاری کنیم که چهره ما عشق بیافریند در ابتدای مذاکره، به مدت یک دقیقه عینا همانند طرف مقابل بنشینید، اگر بعد از این مدت با تغییر حرکات شما، طرف مقابل نیز حرکاتش را تغییر داد، نشان‌دهنده این است که تونسته‌اید توجه او را جلب کنید.زایمان در آب علاوه بر حضور در جمع، دو طرف باید با یکدیگر رابطه‌ دو به دویی داشته باشند، این رابطه به پیش از ازدواج ختم نمی‌شود و پس از آن و حتی بعد از بزرگ شدن فرزندان نیز باید هر دو نفر از اعضاء خانواده با هم رابطه دو به دویی داشته باشند. ترس از حضور رقیب در ارتباط نشانه خطرناکی است وریشه بیش از ۹۰درصد از بیماری‌های روانی، اضطراب‌های طولانی مدت و مزمن و ریشه اضطراب، وابستگی است. ریشه وابستگی نیز، ناکامی است. پس باید سعی کنیم از میزان وابستگی خود کاسته تا ناکامی‌ها و به‌تبع آن اضطراب را به حداقل برسانیم. هرچه وابستگی کمتری داشته باشیم، حالمان خوبتر خواهد شد. داشتن یک «او» در زندگی، نشان‌دهنده بهداشت روانی است، به خاطر او است که خیلی از مسائل در زندگی‌مان قابل تحمل می‌شود، البته باید مواظب باشیم که چه کسی معنی زندگی ما می‌شود و کاری کنیم که به «اوی» زندگی‌مان حداقل وابستگی‌ را داشته و کمترین دلشوره از دست دادنش را داشته باشیم.زایمان در آب مسئولانه برخورد کردن» دومین قدم در راه موفقیت در عشق است.اگر فردی در ارتباط، غیرمسئولانه برخورد می‌کند و در صورت بروز مشکل، طرف مقابل را مقصر می‌داند، نمی‌تواند ارتباط موثری در ایجاد عشق داشته باشد. انسان عاشق، خودش را زیر سئوال می‌برد؛ نه طرف مقابلش را. «احترام» به عنوان سومین قدم ایجاد ارتباط موثر در عشق است.کوچکترین بی‌احترامی به خواسته‌ها و دوست‌داشتنی‌های هر شخصی، علامت عدم عشق‌ورزی طرف مقابل است. عدم حفظ حرمت‌ها را در ابتدای آشنایی جدی بگیرید. این حرمت‌ها شامل اعتقادات، ارزش‌ها، والدین و… است. اگر شخصی در بیشتر قرار ملاقات‌ها دیر حاضر شده و یا حتی به شوخی حقارت اندامی را مطرح می‌کند، نمونه‌هایی از بی‌احترامی است که نشانه مشکلات بیش از این بعد از ازدواج خواهد بود. «شناخت» به عنوان چهارمین قدم برای شکل‌گیری موفق عشق است.زایمان در آب برخلاف آنچه در مثل‌ها آمده، انسان عاشق عاقل است و با چشم باز است که می‌توان ارتباط موثر برقرار نمود و عشق‌ورزی کرد.زایمان در آب رشد اخلاقی تابعی از رشد عقلانی است و اوج رشد اخلاقی، عشق‌ورزی است. اولویت دادن به انگیزه و نیت نسبت به عینیت، اولین ملاک عشق عاقلانه است. اگر فردی فقط چیزهایی را که می‌بیند. قضاوت می‌کند و به انگیزه و نیت طرف مقابل پی نمی‌برد، نمی‌تواند شناختی از عشق داشته باشد.

زایمان در آب | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو