افزایش شیر مادر:

افزایش شیر مادر:
قرص شیر افزا، مایعات فراوان، تخم خیار دم کرده، آب گوشت ،بخوره قطره شیرافزا،دوشیدن سینه،افزایش شیردهی،ماساژ زیراب دوش ولرم،
کاهش استرس،برگ سبزگیاه گشنیز موجب افزایش شیرمیشود.
خواب مناسب نیز موثر است. کم خوابی در ترشح کم پرولاکتین تاثیر دارد و روی حجم شیر تاثیر میگذارد.افزایش شیر مادر
رازیانه هم شیر افزاست .
فقط اینکه دوست عزیز قبل مصرف باید با توسط ماما مجرب ویا متخصص مشورت کنید.چون امکان داره مشکلات تغذیه ای و هورمونی هم مطرح شود.
نکته اخر اینکه ممکنه بعد از زایمان شیر کم باشد که با مکیدن های مکرر بهتر میشود.