آیا دارویی برای افزایش میل جنسی وجود دارد؟ | کلاس های بارداری

آیا دارویی برای افزایش میل جنسی وجود دارد؟ | کلاس های بارداری

آیا دارویی برای افزایش میل جنسی در زن ها وجود دارد؟

در طول دو دهه گذشته داروهایی به این منظور به بازار آمده است, اما به دلیل عدم اثبات موثر بودن، از عرصهٔ فروش جمع آوری شده است. هنوز هم در بعضی پژوهش ها داروهایی را برای افزایش میل جنسی توصیه می کنند اما در بین متخصصان اختلاف نظر وجود دارد. حتی ویاگرا را هم مدتی برای خانمها تجویز می کردند و هنوز در بعضی جاها این کار را انجام می دهند، اما نتیجه آنقدر رضایت بخش نبوده است.بعضی از هورمونها به صورت پماد های موضعی بر روی دست، در بازار وجود دارد و در بعضی کشور ها توصیه می شود. مثلا پماد حاوی هورمون تستوسترون در استرالیا، اما در همه کشورها جواز پخش و استفاده ندارد.اخیرا برچسب هایی در بازار آمده که به دست چسبانده می شوند و فرد با بو کردن آنها به طور مرتب، یعنی روزانه یک چسب، بعد از یک ماه کمی از میل جنسی اش را به دست می آورد.اما حقیقتا توصیه اول، داشتن رابطه صمیمانه زوج با همدیگر است و به جای سعی در استفاده از داروها و مواد شیمیایی برای حل این قضیه، که البته راه حل خیلی ساده تری است، روی رابطه خود کار کنند. این حداقل راه حل تضمینی و مطمینا اثر بخش است.

کلاس های بارداری | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

کلاس های بارداری | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلودر طول دو دهه گذشته داروهایی به این منظور به بازار آمده است, کلاس های بارداری اما به دلیل عدم اثبات موثر بودن، از عرصهٔ فروش جمع آوری شده است.کلاس های بارداری کلاس های بارداری هنوز هم در بعضی پژوهش ها داروهایی را برای افزایش میل جنسی توصیه می کنند اما در بین متخصصان اختلاف نظر وجود دارد.کلاس های بارداری حتی ویاگرا را هم مدتی برای خانمها تجویز می کردند و هنوز در بعضی جاها این کار را انجام می دهند، اما نتیجه آنقدر رضایت بخش نبوده است.کلاس های بارداری کلاس های بارداریبعضی از هورمونها به صورت پماد های موضعی بر روی دست، در بازار وجود دارد و در بعضی کشور ها توصیه می شود. کلاس های بارداری مثلا پماد حاوی هورمون تستوسترون در استرالیا، اما در همه کشورها جواز پخش و استفاده ندارد.اخیرا برچسب هایی در بازار آمده که به دست چسبانده می شوند و فرد با بو کردن آنها به طور مرتب، کلاس های بارداری یعنی روزانه یک چسب، بعد از یک ماه کمی از میل جنسی اش را به دست می آورد.اما حقیقتا توصیه اول، داشتن رابطه صمیمانه زوج با همدیگر است و به جای سعی در استفاده از داروها و مواد شیمیایی برای حل این قضیه، که البته راه حل خیلی ساده تری است، روی رابطه خود کار کنند. کلاس های بارداری این حداقل راه حل تضمینی و مطمینا اثر بخش است. – See more at: http://www.niloocenter.com/2015/12/01/%d8%a2%d9%8a%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%8a%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d9%8a%d8%b4-%d9%85%d9%8a%d9%84-%d8%ac%d9%86%d8%b3%db%8c-%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%a7/#sthash.Y0pBU9pk.dpuf

کلاس های بارداری  | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو