اما و اگر های آمنیوسنتز

اما و اگر های آمنیوسنتز

اما و اگر های آمنیوسنتز

image3مادر باردار ۴۲ ساله با حاملگی ۱۶ هفته سراسیمه وارد اتاق شد ،بسیار نگران و لرزان ،پس از اینکه روی صندلی نشست و کمی خودش را جابه جا کرد گفت خانم دکتر بدادم برسید نتیجه تست غربالگری دوم هم خطر ناهنجاری را تأیید کرد ،حالا چکار کنم؟به نظر شما باید آمنیوسنتز کنم؟نکند موقع آمنیوسنتز مشکلی برای بچه ام پیش آید؟نکند یهو بچه ام سالم باشد و با اینکار سقط شود؟هزینه آمنیوسنتز زیاد است نمیتوانم بپردازم؟آیا مجبورم آن را انجام دهم ؟اصلاً ته دلم روشن است که این بچه سالم است و اعتقادی به این آزمایش ها ندارم” ،همین جا بود که طاقتش تمام شد و شروع کرد به گریه کردن،سعی کردم ارامش کنم،راجع به میزان منفی کاذب یا مثبت کاذب با وی صحبت کردم،شیوه انجام آمنیوسنتز و میزان ضرورتش را برای او توضیح دادم در پایان صحبت در حالی که دیگر لرزشی در صدا نداشت معرفی نامه برای مراجعه به یک پریناتولوژیست ماهر را از دستم گرفت و همزمان با خداحافظی گفت که بعد از مشورت با همسرش تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
بلی دریافت اطلاعات صحیح و انجام مشاوره مؤثر مادر را قادر خواهد ساخت که فعالانه و با چشم باز برای هر اقدامی بهترین تصمیم را بگیرد.اگر در زمینه تست های غربالگری دوران بارداری نیازمند اطلاعات بیشتری هستید و یا از نتیجه و اقدامات بعدی نگرانید وقت را از دست ندهید با تلفن ۸۸۶۶۱۸۰۶ تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

اما و اگر های آمنیوسنتز| مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

اما و اگر های آمنیوسنتز | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

اما و اگر های آمنیوسنتز | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو