برنامه مجله بارداری شبکه دو | ورزش دوران بارداری

زمان زایمان

1

سزارین

1

روشهای زایمان

1

1

کنترل حرکات جنین

1

بلوغ

1

مراحل قاعدگی

1

قاعدگی نامنظم در دختران جوان

1

ورزش دوران بارداری | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

ورزش دوران بارداری | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلوفواید زایمان در آب:یکی از مزایای مهم این روش احساس سبکی و شناوری مادر باردار در آب است که هم اجازه تحرک می‌دهد و هم امکان تغییر وضعیت برای مادر فراهم می‌شود و این به فعال بودن ادر در روند زایمان کمک می‌کند.ورزش دوران بارداری آثار آرامش دهنده آب باعث کاهش اضطراب و ترس مادر می شود که این خود باعث کاهش درد زایمان نیز می شود . ورزش دوران بارداری کاهش درد ،ورزش دوران بارداری منجر یه ذخیره انرژی مادر شده که در مرحله دوم زایمان (مرحله خروج جنین) بسیار کمک کننده ورزش دوران بارداری خواهد بود .ورزش دوران بارداری مشکلات تغذیه با شیر مادر پس از زایمان ، در این روش کمتر است.این روش،‌ مدت زمان درد ناشی از زایمان و اضطراب مادر را بر اثر احساس آرامش و سبکی که آب برای مادر ایجاد می‌کند، به طور مطلوبی کاهش می‌دهد. به طوری که پروسه زایمان برای مادر بسیار خوشایند است.از سوی دیگر، در طی انجام زایمان می‌توان از موسیقی و نور دلخواه نیز برای تامین بیشتر آرامش خاطر مادر استفاده کرد. قرار داشتن جنین در کیسه آب رحم مادر در دوران بارداری ، عامل آشنایی آن با محیط آبی محیط خارج است. ورزش دوران بارداری این امر تاثیر به سزایی در زایمان آسان دارد، ورزش دوران بارداری از طرف دیگر از آنجا که نوزاد پس از تولد، به کمک ماما، ورزش دوران بارداری به سرعت در آغوش مادر قرار می‌گیرد، از این طریق ارتباط عاطفی میان مادر و نوزاد نیز به سرعت برقرار می‌شود و پس از آن نیز، پس از تکمیل زایمان، مادر بدون هیچ مشکلی به اتاق ریکاوری می‌رود.ورزش دوران بارداری دیگر مزایا:افزایش انقباضات موثرافزایش گردش خون و اکسیژن رسانی رحمکاهش هورمون های استرسکاهش تحریکات حسینیاز کمتر به اپی زیاتومی (برش پرینه)کاهش مداخلات پزشکیکاهش سزارینکاهش نیاز به مسکن ها و ضد دردهاکاهش قابل توجه طول مدت زایمانازایش آستانه دردذخیره انرژی و جلوگیری از هدر رفتن انرژی مادر جهت مرحله دوم ایمانکاهش خفیف فشار خوناحساس سبک وزنی و توانایی تحرک بیشترتجربه شیرین و خاطره انگیز زایمانافزایش اعتماد به نفس مادرتوانایی بالاتر در تمرکز و تسلط بر خود- See more at: http://www.niloocenter.com/2015/11/17/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%a9%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%af-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#sthash.4eAccvBB.dpuf

ورزش دوران بارداری | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو