بالاخره روروک برای کودک مفید است یا مضر؟

بالاخره روروک برای کودک مفید است یا مضر؟

برای سیسمونی روروک بخرم یا نه؟
رییس اداره سلامت کودکان گفت: روروک باعث می شود کودک دیرتر راه بیفتد.Best-Baby-Walkers7

رییس اداره کودکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: استفاده از روروک به هیچ وجه برای کودکان توصیه نمی شود، روروک باعث می شود کودک دیرتر راه بیفتد.

دکتر حامد برکاتی با بیان این مطلب اظهار داشت: بسته ادغام یافته کودک سالم یکی از برنامه هایی بود که تدوین شد و برنامه های ادغام یافته شیر مادر، پایش رشد، پایش تکامل کودکان، پایش شنوایی، بینایی و ایمنی در این بسته دیده شده است.

وی استفاده نکردن از روروک را یکی از برنامه های بسته ادغام یافته کودک سالم عنوان کرد و افزود: این وسیله به دلایل گوناگون می تواند منجر به افتادن کودک و ایجاد سانحه شود.

رییس اداره کودکان تصریح کرد: هنگامی که کودک از روروک استفاده می کند به دلیل این که نمی تواند پاهایش را نگاه کند دیرتر به راه می افتد و روند تکامل حرکتی کودک را به تاخیر می اندازد.