تخمین زمان تقریبی زایمان | زایمان در آب

تخمین زمان تقریبی زایمان | زایمان در آب

تخمین زمان تقریبی زایمان

ovulationوقتی باردار میشوید لازم است تا معاینات منظمی توسط یک پزشک یا ماما ازشما انجام شود. هدف از مراقبت های دوران بارداری نظارت بر پیشرفت بارداری و شناسایی مشکلات بالقوه برای مادر یا نوزاد میباشد.
بارداری معمولا ۲۸۰ روز (۴۰ هفته) از اولین روز آخرین قاعدگی طول می کشد. حتما با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود در مورد وقت زایمانتان صحبت کنید.

خودتان هم میتوانید با این روش زمان تقریبی زایمان را تخمین بزنین بزنید. ولی بدانید هر بارداری منحصر به فرد است، و گاهی اوقات نوزادان دیرتر یا زودتر از انتظار از راه میرسند.
روش:

اولین روز آخرین قاعدگی خود ۷ روز اضافه کنید و سه ماه از ماهی که آخرین پریود اتفاق افتاده کم کنید، یکسال بعد می شود زمان تقریبی زایمان
مثال:
۹۳ / ۵ / ۱۰
۱+ / ۳- / ۷+
۹۴ / ۲ / ۱۷

تاریخ آخرین قاعدگی = ۱۰/۵/۹۳
تاریخ زایمان = ۱۷/۲/۹۴

زایمان در آب | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

زایمان در آب | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلووقتی باردار میشوید لازم است تا معاینات منظمی توسط یک پزشک یا ماما ازشما انجام شود.زایمان در آب هدف از مراقبت های دوران بارداری نظارت بر پیشرفت بارداری و شناسایی مشکلات بالقوه برای مادر یا نوزاد میباشد.بارداری معمولا ۲۸۰ روز (۴۰ هفته) از اولین روز آخرین قاعدگی طول می کشد.زایمان در آب حتما با ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی خود در مورد وقت زایمانتان صحبت کنید.زایمان در آب خودتان هم میتوانید با این روش زمان تقریبی زایمان را تخمین بزنین بزنید.زایمان در آب ولی بدانید هر بارداری منحصر به فرد است، و گاهی اوقات نوزادان دیرتر یا زودتر از انتظار از راه میرسند.روش:- See more at: http://www.niloocenter.com/2015/12/01/%d8%aa%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%b1%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86/#sthash.CQ6mhGR2.dpuf

زایمان در آب | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو