فراموشی رمز عبور

ثبت نام

تعیین روز تخمک گذاری

تعیین روز تخمک گذاری به شما کمک می کند تا زمانی که بیشترین احتمال برای بارداری وجود دارد را بدانید.لطفا اولین روز آخرین پریودتان و اینکه اغلب سیکل شما (از شروع این پریود تا پریود بعدی) چند روزه هست را وارد کنید.

ما به شما بهترین روز برای داشتن نزدیکی که منجر به حاملگی شود را نشان می دهیم و شما می توانید آن را در تقویم تان علامت بزنید.

اگر سیکل های نا مرتبی دارید به شما راههای دیگری را برای دانستن روز تخمک گذاری تان آموزش می دهیم.

تاریخ اولین روز از آخرین قاعدگی خود را وارد نمایید:


سیکل های شما چند روزه است؟