حاملگی نا به جا

بلاستوسیت(از لقاح تخمک و اسپرم تشکیل می شود) به طور طبیعی در لایه آندومتر حفره ی رحم لانه گزینی می کند.لانه گزینی در هر محل دیگری به جز این محل حاملگی نابه جا محسوب می شود.بیش از ٩۵درصد حاملگی های نا به جا در لوله ی رحم رخ می دهد.
عوامل خطرحاملگی نا به جا
جراحی قبلی لوله،چه برای باز بودن لوله و چه برای عقیم سازی،سابقه ی حاملگی نا به جای قبلی،سابقه ی سالپنژیت(بیماری التهابی لگن)،چسبندگی های دور لوله ای ناشی از عفونت های پس از سقط ،نفاس،آپاندیسیت یا آندومتریوز،سابقه ی زایمان سزارین،مصرف قرص های ضد بارداری،مصرف قرص های اورژانسی ضد بارداری،حاملگی همزمان با آیودی،حاملگی با روش های کمک باروری،مصرف سیگار،دوش واژینال
علائم حاملگی نا به جا:
تظاهرات بالینی حاملگی نا به جا متنوع هستند و به وقوع یا عدم وقوع پارگی بستگی دارند.به علت مراجعه زودهنگام و افزایش دقت تشخیص،در اکثر موارد قبل از بروز پارگی ،حاملگی نابه جا تشخیص داده می شود.
در صورت بروز پارگی زن حامله دچار درد شدید قسمت تحتانی شکم می شود که درد به صورت تیز و مشابه ضربه چاقو توصیف می شود.
تشخیص حاملگی نا به جا
١)سونوگرافی واژینال ٢)اندازه گیری میزان سرمی Bhcg ٣)اندازه گیری میزان پروژسترون سرم ۴)کورتاژ ۵)لاپاراسکوپی و لاپاراتومی
درمان
با تشخیص و درمان زودهنگام،درمان قطعی حاملگی نا به جای پاره نشده امکان پذیر است.حاملگی نا به جا از طریق درمان طبی و جراحی قابل درمان می باشد.