حاملگی چندقلویی

حاملگی چندقلویی

 

‎بارداری چند قلویی یعنی مادر دو جنین یا بیشتر در رحم خود باردار باشد.این بچه ها ممکن است از یک تخمک یا از تخمک های متفاوت باشند. بیشترین تعداد چند قلو زایی، تولد دوقلویی است.
‎زمانی که یک تخمک بایک اسپرم بارور شودوتخمک بارور شده به دو یا چند جنین تقسیم شود دوقلو ها همسان هستند.در دوقلو های همسان سن مادر و سابقه خانوادگی نقشی ندارد.
دوقلو های همسان هردو یا دخترند یا پسرند.هردو یک گروه خونی را دارند و از نظر ظاهری به هم شبیه هستند.
اگر جنین ها از تخمک های متفاوت تشکیل شوند غیر همسان هستند.در دوقلوهای غیر همسان سن مادر و سابقه خانوادگی نقش دارد.دوقلوهای غیر همسان می توانند از دو جنس دختر یا پسر باشند.گروه های خونی متفاوتی داشته باشند و از نظر ظاهری شبیه یا متفاوت باشند.

عوامل چند قلویی:

نژاد: شیوع تولدهای چند قلویی در زنان سیاهپوست بیشتراست.

وراثت:سابقه ی خانوادگی یکی از عوامل چند قلویی محسوب می شود.البته وجود سابقه ی خانوادگی چند قلویی در مادر بسیار مهمتر از پدر است.
سن و تعداد زایمان های مادر:میزان چند قلویی به حداکثرمیزان خود در ٣٧سالگی می رسد. افزایش سن و تعداد زایمان میزان بروز چند قلویی را افزایش می دهد.
عوامل تغذیه ای:با بهبود وضعیت تغذیه ای میزان بروز چند قلویی افزایش می یابد.میزان چند قلویی در زنان بلندقد تر و سنگین وزن تر٢۵-٣٠درصد بیشتر از زنان کوتاه قد و دچار محرومیت تغذیه ای است.

درمان ناباروری: استفاده از دارو برای القای تخمک گذاری میزان بروز چند قلویی را افزایش می دهد.
فن آوری کمک باروری:استفاده از روش های کمک باروری احتمال چند قلویی را افزایش می دهد.

پیامد های حاملگی چند قلویی:

سقط:احتمال سقط خود به خود در حاملگی های چندقلویی بیشتر است.

ناهنجاریها:میزان بروز ناهنجاریهای مادرزادی،در حاملگی های چند قلویی در مقایسه با حاملگی های تک قلویی،به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

وزن هنگام تولد:احتمال وزن کم هنگام تولد در حاملگی های چندقلویی بیشتر از تک قلویی است.

مدت حاملگی:با افزایش تعداد جنین ها،مدت حاملگی کاهش می یابد.

زایمان زودرس:زایمان زودرس یکی از دلایل اصلی افزایش خطر مرگ و میر و عوارض نوزادی در دو قلوهاست.

تدابیر قبل از زایمان در حاملگی های چند قلویی:

رژیم غذایی: در زنان دارای حاملگی چند قلویی،نیاز به کالری،پروتئین،موادمعدنی،ویتامین ها و اسیدهای چرب ضروری افزایش بیشتری پیدا می کند.
میزان مصرف کالری باید ٣٠٠کالری بیشتر از حاملگی های تک قلویی افزایش داده شود.

فشارخون مادر:احتمال بروز اختلالات فشارخون بالای ناشی از حاملگی،در حاملگی چند قلویی بیشتر است.

سونوگرافی:رشد جنین ها در حاملگی چند قلویی آهسته تر ازرشد جنین در حاملگی تک قلویی است و ممکن است در میان دو قل نیز نابرابر باشد.به همین دلیل بررسی سریال سونوگرافیک معمولا در سه ماهه ی سوم انجام می شود.
تست های سلامت جنین:تست بدون استرس یا پروفیل بیو فیزیکی،معمولا برای بررسی حاملگی های چند قلویی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

سونو داپلر: می توان از ارزیابی مقاومت عروقی با داپلر برای بررسی سلامت جنین ها استفاده کرد.

پیشگیری از زایمان زودرس: تکنیک های متعددی برای طولانی کردن حاملگی های چند قلویی به کار گرفته می شود.این تکنیک ها شامل استراحت در بستر(بویژه از طریق بستری کردن در بیمارستان)،تجویز پیشگیری کننده ی دارویی و سرکلاژ دهانه رحم هستند.
تجویز کورتیکواستروئید برای بلوغ ریه جنین