خواب نوزاد | زایمان در آب

خواب نوزاد | زایمان در آب

خواب نوزاد

نوزادان معمولا بیشتر از کودکان میخوابند ،ولی واقعیت این است که برای خواب نوزادان ساعات دقبق و مشخصی را نمیتوان تعیین کرد.اگر چه حدودا میشود گفت که نوزاد در روزهای نخست قریب به ۱۸ ساعت از شبانه روز را در خواب است و سپس به سرعت از مقدار ساعات خواب او کاسته میشود.

در ماههای اول تولد به خصوص روزهای اول ،خواب سبک کودک بیشتر از خواب عمیق است که دقیقا در جهت سلامت کودک است.اما به تدریج میزان خواب عمیق بیشتر میشود.خواب سبک با حرکاتی همراه است که اگر والدین با آن آشنا نباشند سعی میکنند کودک را با تغذیه ،یا نکان دادن و آغوش گرفتن آرام کنند.اما در واقع با این کار به طور ناخواسته مانع چرخه ی طبیعی خواب کودک  میشوند، در آینده نیز ناچار میشوند هر بار برای آرام کردن و خواباندن کودک،از همین روشها استفتده کنند.

توزادان از نظر ساعات خواب باهم متفاوت هستند.یک نوزاد شاید ۲۴ ساعت خواب باشد و فقط برای شیر خوردن بیدار شود و نوزاد دیگر ممکن است به این اندازه نخوابد.

اگر نوزادی شیرش را خوب بخورد و افزایش وزن خوبی داشته باشدو در ساعات بیداری از نفخ و دل درد رنج نبرد هر اندازه که میل دارد میتواند بخوابد یا بیدار باشد.

عواملی که میتواند در خواب نوزاد موثر باشد:

این نکته اهمیت دارد که از روزها ی  نخست ،نوزاد به یک محل ویژه برای خواب عادت کند .خواه این محل یک اتاق جداگانه باشد

یا گوشه ای از اتاق والدین.

شدیدا توصیه میشود محل خواب نوزاد جدا از محل خواب پدر و مادرش باشد .زیرا ممکن است قسمتی از بدن پدر یا مادر هنگام خواب روی کودک بیفتد و باعث خفگی نوزاد شود.

محیط خواب کودک بهتر است آرام ویکنواخت باشد.ترکیبات شیمیایی درون مغز در تاریکی تغییر کرده و مغز را برای خواب شرطی میکند.

دمای اتاق بهتر است حدود ۲۲ تا ۲۴ درجه سانتیگراد  باشد.اتاق بیش از حد گرم باعث خشک شدن لایه مخاط بینی و در نتیجه ناراحتی نوزاد میشود.

بسیاری از نوزادان تا چند هفته پس از تولد هنگام خواب انقباض عضلانی و نکانهای غیر ارادی دارند.گاهی این حرکات به قدری شدید است که باعث بیدار شدن آنها میشود.پیچاندن پارچه به دور بدن نوزاد باعث میشود که شدت این حرکات کمتر شود و نوزاد احساس امنیت بیشتری کند و راحتتر بخوابد.

تحریک بیش از حد نوزاد قبل از خواب نیز از دیگر دلایل مهم بیخوابی آنهاست.دست به دست کردن زیاد نوزاد زیر ۶ ماه،قبل از خواب باعث تحریک او شده و بیخواتی او را دامن میزند.

موقع خواب هیچ اسباب بازی در کنار کودک قرار ندهید.برای اینکه اگر اسباب بازی روی صورتش قرار گیرد و سد راه تنفسی او شود،نوزاد قدرت کنار زدن آنرا ندارد.

از پتو وملحفه های بزرک نیز برای نوزاد استفاده نکنید.

یک حمام گرم همراه با ماساژی آرام،میتواند راهی شگفت آور برای خارج کردن گاز شکم شیرخوار و برقراری آرامش در او شود.

شیرخوارانی که عصر حمام کرده و ماساژداده میشوند بهتر از دیگر شیرخواران میخوابند.

بهتر است نکانی در مورد مرگ ناگهانی شیرخوار بدانید:

این سندروم مرگ ناگهانی توزادان و واقعه ای است که میتواند برای تعداد کمی از کودکان ۱ تا ۶ ماهه و حتی تا ۱ ساله اتفاق بیفتد.

توصیه هایی برای پیشگیری:

-ترک سیگار از ابتدای بارداری تا یکسالگی کودکان توسط پدر و مادر و دوری از محیطهایی که دیگران در آن سیگار میکشند.

نخوابانیدن نوزاد به شکم.

زیر سر کودک بالش گذاشته نشود.

در زمان خواب سر نوزاد را نپوشانید مگر با یک کلاه نخی نازک.

حرارت اتاق نوزاد را کنترل کنید.

بهتر است در ۶ ماه اول تخت نوزاد از والدین جدا باشد ولی در بک اتاق باشند.

حین شیردهی،مادر باید به طور گسسته  به کودک شیر دهد یعنی گهگاهی اجازه استراحت و تنظیم نفس به کودک داده شود .

مواظب استفاده از داروهای خواب اور باشید.

خستگی والدین نباید انقدر شدید باشد که خوابشان خیلی عمیق شود.

از تکان دادن شدید کودک پرهیز کنید.

وضعیت قرار گیری و خواب نوزاد :

بهتر است نوزاد به پشت یا پهلوی راست خوابانیده شود.

از بالش استفاده نشود.

تشک نوزاد یش از حد نرم نباشد.

محیط خواب نوزاد تاریک،آرام ودور از سروصدا باشد.

زایمان در آب | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

زایمان در آب | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلونوزادان معمولا بیشتر از کودکان میخوابند ،زایمان در آب ولی واقعیت این است که برای خواب نوزادان ساعات دقبق و مشخصی را نمیتوان تعیین کرد.اگر چه حدودا میشود گفت که نوزاد در روزهای نخست قریب به ۱۸ ساعت از شبانه روز را در خواب است و سپس به سرعت از مقدار ساعات خواب او کاسته میشود.در ماههای اول تولد به خصوص روزهای اول ،زایمان در آب خواب سبک کودک بیشتر از خواب عمیق است که دقیقا در جهت سلامت کودک است.اما به تدریج میزان خواب عمیق بیشتر میشود.زایمان در آب خواب سبک با حرکاتی همراه است که اگر والدین با آن آشنا نباشند سعی میکنند کودک را با تغذیه ،یا نکان دادن و آغوش گرفتن آرام کنند.زایمان در آب اما در واقع با این کار به طور ناخواسته مانع چرخه ی طبیعی خواب کودک میشوند، زایمان در آب در آینده نیز ناچار میشوند هر بار برای آرام کردن و خواباندن کودک،از همین روشها استفتده کنند.زایمان در آب توزادان از نظر ساعات خواب باهم متفاوت هستند.یک نوزاد شاید ۲۴ ساعت خواب باشد و فقط برای شیر خوردن بیدار شود و نوزاد دیگر ممکن است به این اندازه نخوابد.اگر نوزادی شیرش را خوب بخورد و افزایش وزن خوبی داشته باشدو در ساعات بیداری از نفخ و دل درد رنج نبرد هر اندازه که میل دارد میتواند بخوابد یا بیدار باشد.عواملی که میتواند در خواب نوزاد موثر باشد:این نکته اهمیت دارد که از روزها ی نخست ،زایمان در آب نوزاد به یک محل ویژه برای خواب عادت کند .زایمان در آب خواه این محل یک اتاق جداگانه باشدیا گوشه ای از اتاق والدین.زایمان در آب شدیدا توصیه میشود محل خواب نوزاد جدا از محل خواب پدر و مادرش باشد .زیرا ممکن است قسمتی از بدن پدر یا مادر هنگام خواب روی کودک بیفتد و باعث خفگی نوزاد شود.زایمان در آب محیط خواب کودک بهتر است آرام ویکنواخت باشد.ترکیبات شیمیایی درون مغز در تاریکی تغییر کرده و مغز را برای خواب شرطی میکند.دمای اتاق بهتر است حدود ۲۲ تا ۲۴ درجه سانتیگراد باشد.اتاق بیش از حد گرم باعث خشک شدن لایه مخاط بینی و در نتیجه ناراحتی نوزاد میشود.- See more at: http://www.niloocenter.com/2015/12/21/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/#sthash.BGOE0dgg.dpuf

زایمان در آب | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو