خواب نوزاد:

خواب نوزاد:

نوزادان معمولا بیشتر از کودکان میخوابند ،ولی واقعیت این است که برای خواب نوزادان ساعات دقبق و مشخصی را نمیتوان تعیین کرد.اگر چه حدودا میشود گفت که نوزاد در روزهای نخست قریب به ۱۸ ساعت از شبانه روز را در خواب است و سپس به سرعت از مقدار ساعات خواب او کاسته میشود.
در ماههای اول تولد به خصوص روزهای اول ،خواب سبک کودک بیشتر از خواب عمیق است که دقیقا در جهت سلامت کودک است.اما به تدریج میزان خواب عمیق بیشتر میشود.خواب سبک با حرکاتی همراه است که اگر والدین با آن آشنا نباشند سعی میکنند کودک را با تغذیه ،یا نکان دادن و آغوش گرفتن آرام کنند.اما در واقع با این کار به طور ناخواسته مانع چرخه ی طبیعی خواب کودک میشوند، در آینده نیز ناچار میشوند هر بار برای آرام کردن و خواباندن کودک،از همین روشها استفتده کنند.
توزادان از نظر ساعات خواب باهم متفاوت هستند.یک نوزاد شاید ۲۴ ساعت خواب باشد و فقط برای شیر خوردن بیدار شود و نوزاد دیگر ممکن است به این اندازه نخوابد.
اگر نوزادی شیرش را خوب بخورد و افزایش وزن خوبی داشته باشدو در ساعات بیداری از نفخ و دل درد رنج نبرد هر اندازه که میل دارد میتواند بخوابد یا بیدار باشد.
عواملی که میتواند در خواب نوزاد موثر باشد:
این نکته اهمیت دارد که از روزها ی نخست ،نوزاد به یک محل ویژه برای خواب عادت کند .خواه این محل یک اتاق جداگانه باشد
یا گوشه ای از اتاق والدین.
شدیدا توصیه میشود محل خواب نوزاد جدا از محل خواب پدر و مادرش باشد .زیرا ممکن است قسمتی از بدن پدر یا مادر هنگام خواب روی کودک بیفتد و باعث خفگی نوزاد شودو……..ادامه مطلب