خونریزی در بارداری

خونریزی در بارداری

خونریزی در دوران بارداری:

 

خونریزی در دوران بارداری ممکن است درسه ماهه ی اول،دوم و سوم بارداری رخ دهدکه علل متعددی دارد
علل خونریزی در سه ماهه اول
١)سقط:بیش از ٨٠درصد سقط ها در١٢هفته اول بارداری رخ می دهند و اختلالات کروموزومی حداقل مسئول نصف این سقط ها هستند.از دیگر دلایل سقط می توان به سن بالای پدر و مادر،عفونت ها،بیماری های مزمن مانند سل،کم کاری تیروئید،دیابت،کمبود پروژسترون،مصرف سیگار،مصرف الکل،کافئین،ترومبوفیلی ارثی،عوامل ایمونولوژیکی و خود ایمنی،لاپاراتومی،ترومای فیزیکی و نقایص رحم اشاره کرد.
علائم
معمولا اول از همه خونریزی رخ می دهدو درد کرامپی شکم چند ساعت تا چندروز بعد بروز می کند.
٢)حاملگی نا به جا:لانه گزینی در هر محل دیگری به جز در حفره رحم،حاملگی نابه جا محسوب می شودکه بیش از ٩۵درصد این حاملگی ها در لوله ی رحم رخ می دهند.
از علل حاملگی نا به جا میتوان سابقه جراحی ترمیمی لوله،عقیم سازی لوله ای،سابقه حاملگی نابه جای قبلی،وسایل داخل رحمی،استفاده از روش های کمک باروری،مصرف سیگار و استفاده از دوش واژینال را نام برد.
علائم
علائم شایعترحاملگی نا به جا شامل درد لگنی و شکمی و آمنوره همراه درجاتی از لکه بینی یا خونریزی واژینال هستند.با افزایش سن حاملگی شیوع علائم گوارشی و سرگیجه افزایش می یابد.
در صورت بروز پارگی خانم باردار ناگهان دچاردرد شدیدپایین شکم می شودکه معمولا به صورت تیز ،مشابه ضربه ی چاقو توصیف می شود.
٣)حاملگی مولی
حاملگی مولار شامل رشد بافت غیر طبیعی به جای یک جنین در حفره رحم می باشدکه به آن بیماری تروفوبلاستیک حاملگی نیز گفته می شود. در زنان ١۵ساله یا جوانترو نیز درزنان ۴۵ساله و مسنتربیشترین میزان بروز حاملگی مولی دیده می شود.همچنین در زنان مبتلا به حاملگی مولی خطر ابتلا در حاملگی بعدی افزایش می یابد.
علائم
خونریزی رحمی در حاملگی مولی رخ می دهدو ممکن است از لکه بینی تا خونریزی بسیار شدیدمتغیر باشد.رحم اغلب سریعتر از حد معمول بزرگ می شودولی هیچ گونه حرکت قلب جنین تشخیص داده نمی شود.در این بیماران ممکن است تهوع و استفراغ شدید نیز رخ بدهد.
علل خونریزی های سه ماهه ی دوم و سوم
١)دکولمان جفت:دکولمان جدایی پیش از موعد و زودرس جفتی است که به طور طبیعی لانه گزینی کرده است.
علت اصلی دکولمان شناخته نشده است،اماعواملی با آن در ارتباط هستند.میزان بروز دکولمان با افزایش سن مادر افزایش می یابد.در پره اکلامسی،فشارخون حاملگی و فشار خون مزمن خطر دکولمان نیز وجود دارد.همچنین در پارگی زود رس پرده ها،مصرف سیگار،اختلالات انعقادی،تروما،لیومیوم های رحمی،سابقه دکولمان قبلی نیز میزان بروز دکولمان افزایش می یابد.
علائم
خونریزی همراه با درد شکم و سفت شدن رحم است.
٢)جفت سرراهی:در جفت سرراهی،جفت در محلی بسیار نزدیک به سوراخ داخلی سرویکس و یا روی سوراخ داخلی سرویکس قرار می گیرد.با افزایش سن،متعدد بودن زایمان ها،حاملگی چند قلویی و زایمان سزارین قبلی ومصرف سیگاراحتمال بروز جفت سرراهی افزایش پیدا می کند.
علائم
شاخص ترین علامت در جفت سرراهی خونریزی روشن وبدون درد است.
٣)زایمان زودرس:اگرزایمان قبل از ٣٧هفته کامل رخ دهد زایمان زودرس است.مصرف سیگار،افزایش نا کافی وزن مادر در طی حاملگی،سن کم یا زیاد مادر،کوتاهی قد،سابقه زایمان زودرس،ساعات کاری طولانی و کارهای طاقت فرسا،استرس،ژنتیک،عفونت پرده هاو مایع آمنیون میزان بروز زایمان زودرس را افزایش می دهد.
علائم
انقباضات دردناک یا بدون درد رحم،احساس فشار در لگن،کرامپ های شبیه قاعدگی وخونریزی قبل از ٣٧هفته نشانه هایی از زایمان زودرس هستند.