دستگاه تولید مثل زنانه | زایمان در آب

دستگاه تولید مثل زنانه | زایمان در آب

دستگاه نولید مثل زنانه:

دستگاه تناسلی یا تولید مثل زنانه از اعضای اصلی در عمل جنسی و بارداری وزایمان محسوب میشود.در این قسمت شما با نام وکاربد این اعضا آشنا میشوید.4

لبه های بزرگ و کوچک:لب های بزرگ دو چین گرد ،ازبافت چربی یا مخاطی و پوشیده ازمو است که از برجستگی عانه به سمت پایین و عقب کشیده شده و روی لب های کوچک قرار می گیرد.لب های کوچک دو چین بافتی صاف به رنگ قرمز مشابه غشاء مخاطی و فاقد مو است که در برخی زنان از میان لب ای بزرگ بیرون زده است.

پرده بکارت و دهانه مهبل(واژن):پرده بکارت بافت ارتجاعی است و اشکال متفاوت دارد.سوراخ این پرده معمولا هلالی یا حلقوی است و قطر آن از اندازه ته سنجاق تا  نوک یک  تفاوت است.خون قاعدگی از این سوراخ خارج میشود.پرده بکارت،با اولین مقاربت یا مقاربت های بعد پاره می شود که میزان پارگی وخونریزی بر حسب شکل آن متفاوت است.دهانه مهبل در قسمت پایین مجرای ادرار قرار گرفته که توسطپرده بکارت احاطه شده است.در زنان باکره لب های کوچک روی هم خوابیده و دهانه مهبل را مخفی می کند.

مهبل(واژن):مهبل ساختمان عضلانی لوله ای شکل است که از سطح خارجی ناحیه تناسلی تا دهانه رحم امتداد دارد.مهبل بین مثانه و راست روده قرار دارد.این عضو وظایف بسیاری دارد.مجرای دفعی رحم است و از راه آن ترشحات رحم و خون قاعدگی خارج میشود.عضو مقاربت در زنان است و بخشی از مجرای زایمان نیز محسوب میشود.طول آن به طور متوسط بین ۱۰تا۷سانتیمتر است.

میان دوراه (پرینه):فاصله بین ناحیه تناسلی و مقعد را میان دوراه می گویند.

رحم:رحم عضوی عضلانی و گلابی شکل با طول حدود ۸تا۶ سانتیمتر و وزن آن حدود ۷۰تا۵۰گرم است.درزمات بارداری،خونریزی قاعدگی از دیواره رحم اتفاق می افتد.رحم محل نگهداری جنین است و ابعاد بتدریج در بارداری افزایش می یابد.ازهفته ۱۲ بارداری از حفره لگن خارج شده و از روی شکم قابل لمس است.

دهانه رحم(سرویکس):سرویکس قسمتی از رحم است که به مهبل می شود.دهانه رحم از بافت ارتجاعی تشکیل شده که در طول زایمان باز و نرم می شود.

لوله های رحم:در طرف رحم اعضای لوله ای شکل و عضلانی ه طول ۱۴تا۸ سانتیمتر وجود دارد که به آنها لوله های رحمیگفته می شود.مهمترین کار آنها،انتقال تخمک بارور شده به داخل رحم است.

تخمدانها:تخمدانها اعضای بادامی شکل به طول ۲/۵ تا ۵سانتیمتر هستند که در دو طرف و در نزدیکی لوله های رحم دارند.وظیفه تخمدان،تخمک گذاری و ساخت و ترشح هورمون های زنانه است.

 

زایمان در آب | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

زایمان در آب | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلودستگاه تناسلی یا تولید مثل زنانه از اعضای اصلی در عمل جنسی و بارداری وزایمان محسوب میشود. زایمان در آب در این قسمت شما با نام وکاربد این اعضا آشنا میشوید. زایمان در آب لبه های بزرگ و کوچک: زایمان در آب لب های بزرگ دو چین گرد ،ازبافت چربی یا مخاطی و پوشیده ازمو است که از برجستگی عانه به سمت پایین و عقب کشیده شده و روی لب های کوچک قرار می گیرد.لب های کوچک دو چین بافتی صاف به رنگ قرمز مشابه غشاء مخاطی و فاقد مو است که در برخی زنان از میان لب ای بزرگ بیرون زده است.پرده بکارت و دهانه مهبل(واژن):پرده بکارت بافت ارتجاعی است و اشکال متفاوت دارد.سوراخ این پرده معمولا هلالی یا حلقوی است و قطر آن از اندازه ته سنجاق تا نوک یک تفاوت است. زایمان در آب خون قاعدگی از این سوراخ خارج میشود.پرده بکارت،با اولین مقاربت یا مقاربت های بعد پاره می شود که میزان پارگی وخونریزی بر حسب شکل آن متفاوت است. زایمان در آب دهانه مهبل در قسمت پایین مجرای ادرار قرار گرفته که توسط پرده بکارت احاطه شده است.در زنان باکره لب های کوچک روی هم خوابیده و دهانه مهبل را مخفی می کند.مهبل(واژن):مهبل ساختمان عضلانی لوله ای شکل است که از سطح خارجی ناحیه تناسلی تا دهانه رحم امتداد دارد.مهبل بین مثانه و راست روده قرار دارد.این عضو وظایف بسیاری دارد.مجرای دفعی رحم است و از راه آن ترشحات رحم و خون قاعدگی خارج میشود.عضو مقاربت در زنان است و بخشی از مجرای زایمان نیز محسوب میشود. زایمان در آب طول آن به طور متوسط بین ۱۰تا۷سانتیمتر است. زایمان در آب میان دوراه (پرینه):فاصله بین ناحیه تناسلی و مقعد را میان دوراه می گویند.رحم:رحم عضوی عضلانی و گلابی شکل با طول حدود ۸تا۶ سانتیمتر و وزن آن حدود ۷۰تا۵۰گرم است.درزمات بارداری،خونریزی قاعدگی از دیواره رحم اتفاق می افتد.رحم محل نگهداری جنین است و ابعاد بتدریج در بارداری افزایش می یابد.ازهفته ۱۲ بارداری از حفره لگن خارج شده و از روی شکم قابل لمس است. زایمان در آب دهانه رحم(سرویکس):سرویکس قسمتی از رحم است که به مهبل می شود.دهانه رحم از بافت ارتجاعی تشکیل شده که در طول زایمان باز و نرم می شود.لوله های رحم:در طرف رحم اعضای لوله ای شکل و عضلانی ه طول ۱۴تا۸ سانتیمتر وجود دارد که به آنها لوله های رحمیگفته می شود.مهمترین کار آنها،انتقال تخمک بارور شده به داخل رحم است.- See more at: http://www.niloocenter.com/2015/12/01/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-d9%85%d8%ab%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87/#sthash.9kKwSrXP.dpuf

زایمان در آب | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو