رشد اجتماعی

رشد اجتماعی

کودکان از همان لحظه که به دنیا پا میگذارند به خوبی برای تعال با والدین خود مجهزند آن ها دارای غرایز اجتماعی هستند که والدینشان راتشویق میکند با کودک خود تبادل پیام کنند به عبارت دیگر هم والدین وهمنوزاد برای اختلاط دوطرفه ایکه یر بنای تمامی تعامل های اجتماعی است آماده اند در مقابل ارتباط کودک با اسباب بازی ها امری یک طرفه است و کودک نیز ان را میداند. اسباب بازی ها میتوانند او را خوشحال کنند ولی خودشان خوشحال

نمیشوند در این نوع ارتباط هیچ نوع پسخوردی که بتواندسبب ایجاد رابطه ای گرمو مستمر گردد وجود نداردکودکان در جستجوی توجه محبت آمیز هستند گه فقط انسان ها میتوانند آن را  فراهم کنند و فقط انسان ها بخصوص پدر و مادر هستند که میتوانند با توجه محبت آمیز مخصوص به خود کودک را به موجودی اجتماعی تبدیل کنند

این پاسخ طلبی  از دیگران در رفتار تمام کودکان خردسال مشهود است واگر میخواهیم کودکانمان به بزرگسالانی اجتماعی و با محبت تبدیل شوند باید از همان ابتدا نیازهای آن های آن هارا براورده سازیم وه ان ها پاسخ دهیم با این کار باعث میشویم آنها به افرادی پاسخ دهنده به دیگران با رفتاری دوستانه و اجتماعی و با محبت تبدیل شوند و در این صورت خدمت مناسبی به ان ها کرده ایم زیرا دیگران نیز ان ها را میپذیرند و دوست دارند رابطه ای که کودک با والدینش و در وحله اول با مادرش ایجاد مکند طرحی کلی برای همه روابط دیگر او خواهد بود  کودکان با تقلید ا زما اتماعی میشوند آن ها ابتدا از حالت ای صورت تقلید میکنند و بعد از ژست ها ( اشارات ) بعد از حرکات و سرانجام از کل الگوهای رفتاری در همان فاصله زمانی کوتاه ۵ سال اول زندگی کودک بسیاری از تشریفات پایه اجتماعی را از والدین دریافت میکند و می آموزد . بنابراین پدر و مادر مسئولیت دارند که آگاهی اجتماعی خود را بیسش از هر زمان دیگری افزایش دهند کودکان از بدو تولد به صداهای زیر انسانی پاسخ میدهند و از همین زمان است که شما باید شروع به صحبت کنید و همیشه به این کار ادامه دهید با شروع به صحبت کردن با کودک خود او را در مسیر اجتماعی شدن می اندازید.

 

تشویق کودک به مطالعه

 

اگر واقعا میخواهید اشتیاق به مطالعه را در کودک خود ایجاد کنید کاری کنید که مطالعه از نظر او تجربه ای موق و لذت بخش باشد سعی کنید هر روز یا لا اقل هفته ای چند بار برای کودکتان کتاب بخوانید و خود را به انجام این کار در ساعتی خاص عادت دهید .

کتاب هایی را انتخاب کنید که با سطح علایق کودک شما تناسب داشته و ظاهر زیبا و تصاویر جذابی داشته باشند کودکان به تصاویر افراد ، اماکن و وقایعی که با آن ها آشنایی دا

دارند علاقمندند آن ها تصاویر حیوانات را نیز دوست دارند افسانه های پریان برای کودکان جذابیت خاصی دارد بر اساس فرضیه های موجود این افسانه ها ابزار مفیدی برای آشنایی بی دردسر کودکان با جهان و تشخیص بین واقعیت و خیال هستند افسانه های پریان مشوق افکار انتزاعی و تفکر خلاق در کودکان هستند .

اولین کتاب برای کودک باید کوتاه و فقط دارای چند صفحه باشند زیرا وسعت توجه کودکان خردسال کوتاه است همچنین باید حاوی تصاویر بزرگی با جزئیات اندک باشند بسیاری از کودکان کتاب هایی را که تصاویر بزرگ دارند ولی نوشته ندارند دوست دارند کتاب های انتخاب کنید که واژگان ان ها برای کودک قابل فهم باشد ممکن است کتابی چون با حروف درشت چاپ شده است آسان به نظر برسد ولی حاوی لغاتدشوار باشد بنابراین ابتدا کتاب را به طور کامل مطالعه کنید تا مطمئن شوید لغات آن برای کودکتان قابل فهم  است .

اگر در جوی آرام و راحت برای کودک خود کتاب بخوانید او لذت بیشتری خواهد برد همزمان با خواندن انگشت خود را زیر کلمات حرکت دهید ولی کودک را مجبور نکنید به کلمات نگاه کند یا انگشت شما را دنبال کند . کودک خود را تشویق کنید به چیز هایی که در تصویر هستند توجه کنند و اتفاقات بعدی را حدس بزند و با انجام این کار او را تحسین کنید.

اگر کودکتان درخواست کرد کتاب را مجددا بخوانید یک کتاب محبوب را میتوان بارها و بارها خواند بهترین راه برای سنجش میزان علاقه کودکتان به یک موضوع این است که او چه مقدار رااجع به ان صحبت میکند و چند بار خود به خود به سراغ کتاب مورد علاقه اش میرود. هرزمان که کودک شما نشان داد