رشد ذهنی | کلاس های بارداری

رشد ذهنی | کلاس های بارداری

رشد ذهنی و بازی های نوزاد

وزن مغز کودک در طی سال اول زندگی دو برابر می شود.این افزایش وزن تا حدودی ناشی از افزایش تعداد سلولهای مغزی و تا

حدودی به دلیل رشد اتصالات بین سلولها و قسمتهای مختلف مغز است.بنابراین از بدو تولد،هر صدا،تصویر،تماس،احساس،بو،مزه

موجب ساخته شدن اتصالات بشتری می شود.

ایجاد درک عمومی مستلزم کنار هم قرارگرفتن قسمت های متعددی است.برای پیشرفت رشد ذهنی بایستی  بینایی،شنوایی،حافظه،و

مهارتهای حرکتی باهم پیش بروند.قوای عقلی کودک برای درک اینکه در اطراف او چه می گذردوابسته به حواس و حرکات بدن

می باشد.

همگام با افزایش درک عمومی،بسیاری از مهارتهای مغزی و بدنی به سرعت رشد می کنند و توسعه می یابند.عوامل تعیین کننده

در این زمینه عبارت اند از اجتماعی بودن و شخصیت کودک،و محیطی که شما برای او ایجاد می کنید.

نوزاد

کودک شما از بدو تولد شروع به فهمیدن می کند.روز اول گوش می دهد و هوشیار است؛روز سوم هنگامی که با او صحبت می کنید

واکنش نشان می دهد و نگاه او عمدی است؛روز نهم چشماش به سمت صدا حرکت می کند؛روزچهاردهم مادر خودرا می شناسد

؛روز هیجدهم صدادر می آورد و سرش را به سمت صدا می چرخاند؛روز بیست وچهارم او دارای مجموعه واژگان صوتی است و

 وقتی مادرش صحبت می کند،دهان خودرا تغییر شکل می دهد.

چگونه می توانید کمک کنید:

به تمامی علائم و صداهای او پاسخ دهید،اجازه دهید حرکت دهانتان را ببیند؛سر و بدن خود را به عنوان سلام زیاد حرکت دهید.*

کودک فاصله ۲۰تا۲۵سانتمتری را به وضوح می بیند.بنابراین صورت خود،اشیا،انگشتان در حال حرکت خودرا در حدود همین *

فاصله برای او قرار دهد.

حواس او راتحریک کنید:

با کودک صحبت و برایش آوازبخوانید؛اورا نزدیک خود گیرید و تکان دهید،اشیا را از فاصله کاملا  نزدیک صورتش به او نشان

دهید طوری که آنهاراببیند.

۴هفتگی

کودک شما حرکات صحبت کردن را می فهمد و دهانش را به تقلید از تکلم باز و بسته می کند.او رفتارش را با آهنگ صدای شما

تطبیق می دهد؛اگر با آرامصحبت کنید ساکت می شود و اگر از صدای خشن یا بلند استفاده کنید،مضطرب می شود.

چگونه می توانید کمک کنید

*علاقه کودک به فعالیت های موزون را با صحبت کردن به شیوه آهنگین ارضا کنید.

*لالایی بخوانید؛زیاد بخندید

*تماس جسمانی داشته باشید.او را محکم بگیریدو تکان دهید،تاب دهید،و بچرخانید.از صندلی یا گهواره از نوعی که می توان کودک

را تاب داد استفاده کنید.

از علاقه او به فعالیتهای موزون سود ببرید

با صدای آهنگین با کودک صحبت کنید؛برایش لالایی بخوانید،و در حالی که در آغوششان است حرکت کنید و او را تکان و تاب

دهید.

۶هفتگی

وقتی با کودکتان صحبت می کنید به شما لبخند کوتاهی می زند و سرش راتکان می دهد .هنگامی که با او صحبت می کنید صداهای

 کوتاه وحلقی از خود در می آورد.

چگونه می توانید کمک کنید:

کودک روی شما تمرکز حاصل می کند،بنابراین تا حد امکان با حالت زنده صورت خود و حفظ تماس چشمی به او کمک کنید.*

*برای جلب توجه کودک؛انگشتان خود یا اسباب بازی ها را به حوزه دید او وارد و خارج کنید.به طور متناوب در دو  طرف

صورت او صحبت کنید.

علاقه اورا بیدار کنید

هنگام حرف زدن تماس چشمی خودرا ا کودک حفظ کنید و قیافه جالب توجهی به خود بگیریید؛از دو طرف صورت کودک با او

حرف بزنید تا صداها را از جهات مختلف بشنود.

۸هفتگی

اکنون کودک شما به راحتی و مکرر لبخند می زند.او با نگاه کردن در جهت صداها و حرکات،به محیط خود توجه نشان می دهد

و به اشیای مختلف خیره می شود،چنانکه گویی می خواهد “آنها را با چشم بگیرد”

چگونه می توانید کمک کنید

محیط اطراف کودک را با گذاشتن بالش در پشت او و قرار دادن اشیای رنگی مختلف در اطرافش،جلب کنید.*

فرفره و آیینه در رختخواب یا کالسکه کودک بگذارید و اسباب بازی های متنوع کوچک و نرم در اختیار او قرار دهید.*

شعرهای کودکانه برای او بخوانید.*

دستهایش را به او نشان دهید.*

محیط اطراف او را جذاب کنید

کودک را با گذاشتن بالش در پشت او،به حالت نیمه نشسته قرار دهید تا بتواند به اطراف خود نگاه کند و اشیای مختلف دارای

 رنگهای روشن و درخشان را که اطراف او پخش کرده اید ببینید.

۱۲هفتگی

کودک شما شروع به درک بدن خود کرده و به انگشتان خود نگاه می کند و آنها را به طور ارادی تکان می دهد.وقتی با صحبت

می کنید با واکنش های متنوعی مثل تکان دادن سر،لبخند زدن،حرکات دهان،صدا در آوردن،جیغ زدن،و کارهای دیگر خوشحالی

خود را نشان می دهد و بدن خود را نیز با هیجان به حرکت در می آورد.

چگونه می توانید کمک کنید

*با واکنش نمایشی و اغراق آمیز به تمام رفتارهای کودک خود پاسخ دهد.

*شعرهای کودکانه را با ادا و اطوار برای او بخوانید.

*از بازیهای جسمانی ساده مانند تکانهای ملایم،خم کردن زانو،کشیدن دست،غلغلک دادن پاها استفاده کنید.

*اسباب بازیهای کوچک و محکمی با وزنهای مختلف و جنسهای مختلف به او دهید که بتواند آنها را بگیرد،

و دستکاری و لمس کند.

شادی خود را به او نشان دهید

تمام رفتارهای کودک خود را،اعم از حرکات،ژستها،و ابزار احساساتی که نشان می دهد،با حرکاتی اغراق آمیزکه

نشان دهنده خوشحالی تان باشد،پاداش دهید.

۱۶هفتگی

کنجکاوی نوزاد شما آشکار است.او به هر چیز جدید واکنش نشان می دهد.او همچنین به اشیا و مکانهای آشنا را می شناسد

و کارهای همیشگی را درک می کند.او با دیدن سینه مادر یا بطری شیر هیجان زده می شود.کم کم نوعی حس شوخ طبعی

از خود نشان می دهد.دوست دارد در حالت تکیه کرده به اطراف خود نگاه کنید.

چگونه می توانید کمک کنید

*شوخ طبعی او را با فراهم آوردن آنچه برای  او سرگرم کننده است،خندیدن به همراه او،و شوخی های مشترک تقویت کنید.

*اسباب بازیها مسائل مختلفی را به کودک شما یاد میدهند،بنابراین اسباب بازیهای متنوع با اندازه،شکلها،جنسها،و طرق استفاده

 مختلف در اختیاراو قرار دهید.سعی کنید بعضی از آنها قادر به تولید صدا باشند.

کنجکاوی او را ارضا کنید

با صحبت کردن با کودک در مورد آنچه می بیند و انجام می دهد،به آنچه می بیند و احساس می کند عمق و غنا می بخشید.تا

آنجا که می توانید در مورد هر شی یا فعالیت با جزئیات بیشتری صحبت کنید.

۲۰هفتگی

کودک شما بازی کردن،از جمله آب بازی در حمام را دوست دارد.او افزایش مرکز خود را با صرف وقت بیشتر جهت بررسی

اشیا نشان می دهد.او در آینه به خود لبخند می زند،سرش را به طرف صدا می گرداند،و دست و پایش را برای جلب توجه تکان

می دهد.او شیشه شیر خود را نوازش می کند.

چگونه می توانید کمک کنید

*برای اینکه کودک بیاموزد که به خواستهایش پاسخ داده  می شود و شما منبع کمک و آسایش برای او هستید،هنگامی که سعی

می کند توجهتان را جلب کند،با صدا،چرخاندن بدنتان،ایجاد ارتباط چشمی،و حرکت کردن به طرف او،پاسخ دهید.

*همه افراد غریبه را به کودکانتان معرفی کنید.

*تا می توانید او را به اسم صدا کنید.

تا می توانید با او بازی کنید

“دالی کردن”و “این میگه بریم دزدی “بازیهایی هستند کهد کودک از آنها لذت می برد.تا می توانیدهمراه با کودکانتان بخندید.

۲۴ هفتگی

کودک شما با ایجاد صداها ی مختلف سعی در جلب توجه می کند،وقتی صدای پای کسی را می شنود هیجان زده می شود،و

 دستانش را برای اینکه بغلش کنید بلند می کند.او با تصویر خود در آینه صحبت می کند و به آن لبخند می زند،و با دهانش

حباب تولید می کند.کم کم از غریبه ها خجالت می کشد،ممکن است از خود ترس نشان دهد،و بعضی غذاها را ترجیح می دهد

 و از بعضی غذاها بدش می آید.

چگونه می توانید کمک کنید

*بازی پرت کردن اشیا و پس دادن آن و سایر بازیهای بده بستانی را انجام دهید.

*مکرر اوراربه اسم صدا بزنید.

*برای اینکه به او کمک کنید اراده ایجاد و تغییر چیزها را به دست آورد،کارهای مختلف و نتایج آنها را نمایش دهید.به عنوان مثال،توپ را هل بدهد و به او گویید که توپ می غلتد.

به جلب او توجه کنید

وقتی کودک شما نشان می دهد که شما را می خواهد با آغوش باز به سوی او بروید،اسم او را صدا بزنید،وکاری کنید که بداند دارید می آیید.

۲۸ هفتگی

کودک شما شروع به مکالمه کرده است و صداهای قابل فهم را از او خواهید شنید.او نام خود را می داند،دستش را برای اینکه بغلش کنید دراز می کند،و استقلال خود را با تلاش برای اینکه خودش غذا بخورد نشان می دهد.او شروع به تقلید کارهای ساده کرده است و هر کاری را می بینید منتظر می ماند تا تکرار شود.

چگونه می توانید کمک کنید

*تصویر کودکتان را در آینه به او نشان دهید.واسم اورا صداکنید تا تصویری از خود به دست آورد.تاکید کنید که” اون سوزانه،اون تویی”برای نشان دادن پاسخ منفی بگویید”نه”

*تمام صداهایی را که کودک شما در می آورد،مثل “باد”،”دا”،”کا”،تکرار کنید.

*با غذاهایی که با انگشت  می توان خورد،کودک را به غذا خوردن مستقل تشویق کنید.

حس خود آگاهی او را تقویت کنید

تصویر کودکتان را در آینه به او نشان دهید.به تصویر اشاره کنید و نام اورا با صدای باند به زبان آورید.نام او را هر قدر که ممکن است صدا بزنید.

۳۲هفتگی

کودک شما شروع به درک کلمات کرده و می داند نه یعنی چی.کودک شما به سمت اسباب بازی های که خارج از دسترس است میرود.کودک شما علاقه ی زیادی به بازی دارد و عمیقا روی اسباب بازی که انداخته است می رود.

چگونه می توانید کمک کنید

*بگذارید خودش غذا بخورد تا حس اسنقلال  او تقویت شود.

*اسباب بازی هایش را خارج از دسترس کودک قرار دهید و هر موقع خواست در اختیارش قرار دهید.

*بازی های زیادی که با بدن انجانم می شوند مثل دس دسی را به او یاد دهید

*زیاد با او آب یازی کنید.ظرفی به او بدهید تا پر و خالی کند.وسایلی که متوان برای آب بازی استفاده کرد و به حمام ببرید تا با آنها بازی کند.

۳۶هفتگی

کودک شما شعرها و کلمات آشنا را می شناسد،در قسمت های مناسب می خندد،می توانند حرکات را پیش بینی کند.وقتی اسمش را صدا می زنید سرش را می چرخاند.دستهایش را دراز می کند تا شسته شود.از لیف حمام روی می گرداند.

چگونه می توانید کمک کنید

کارهای روزمره را با تاکید برای کودک جا بیندازید،به طوری که مفهوم زندگی را براساس  فعالیتهای روزمره درک کند.کارهای که

 می کنید را توضیح دهید.

اسباب بازی ها را با صدا تهیه کنید و یا اجازه دهید کودکتان با وسایل بی خطر آشپزخانه بازی کند.

کارهای روزمره را شرح دهید

از زمان غذا خوردن،حمام کردن،و خوابیدن برای توضیح کارهای روزمره به کودکتان استفاده کنید ،تا بر اساس کارهای روزمره با

زندگی آشنا شود.

۴۰هفتگی

کودک شما در حال آشنا شدن با کارهای روزمره است،جلو آوردن پایش برای پوشیدن جوراب.

دنبال پدرش می گردد.

چگونه می توانید کمک کنید

*اسباب بازی های که صدا تولید می کنند را در اختیارش بگذارید.

*یک عروسک نرم شبیه بچه به او بدهید  ونحوه لباس پوشیدن ودر آوردن را به او آموزش دهید.

*بازی های انداختن و برداشتن اشیاء،قایم باشک با اسباب بازی و دالی بازی را برای تقویت حافظه انجام دهید.

*گذاشن اشیاءدر داخل ظروف و خارج کردن آنها را به او نشان دهید.

*کم کم باهم کتاب تماشا کنید.(موقع خواب)

۴۴هفتگی

کودک شما می تواند یک کلمه قابل فهم به زبان بیاورد.او ممکن است چیزهایی را در کتابها به شما نشان دهد ولی مدت زیادی تمرکز

حاصل نمی کند.او دائما اسباب بازی های خود را از کالسکه به بیرون پرت می کند،دنبال آنها می گردد،و می خواهد که انها را

بردارید.او به تدریج مفهوم داخل و خارج،اینجا وآنجا را می فهمد.

چگونه می توانید کمک کنید

*کتابها ومجلات مختلف را برایش بخوانید.

*سعی کنید میزان تمرکز او را با تعریف کردن یک قصه  ساده و کوتاه در مورد چیزی که به آن نگاه می کنید،افزایش دهید.

*بازی دس دسی را انجام دهید و به یاد بدهید چه جوری دست بزند.

*دائما رابطه علت و معلول را به او نشان دهید.

* به اشکال واشیا در کتاب اشاره کنید.

۴۸هفتگی

کودک شما علاقه شدیدی به کتابه و چیزهایی که در صفحات آنهاست دارد و دوست دارد به شکلهای موجود در آنها اشاره شود.

او نام خود را تکرار می کند.او عاشق شوخی استو به خاطر خنده حاضر است هر کاری انجام دهد.او بلد است با تکان دادن

سر خود “نه “بگوید.

چگونه می توانید کمک کنید

*روی نام اشیا و قسمت های بدن تمرکز کنید.آنها را بارها تکرار کنید.کارهایی انجام دهید که کودک شما بتواند آنها را تقلید کند.

تمامی حرکات و واکنش های اورا بستایید وپاداش دهید.

*کارهای روزمره را بیان کنید تا کودک با دنیای خودش ارتباط برقرار کند.

*کمک کنید از شما تقلید کند.همه چیز را با اشاره به او نشان دهید تا بتواند در ذهن خود نگه دارد.

۱سالگی

کودک شما بوسیدن را که خوب می  فهمد و می داند و مجموعه  در حال گسترشی از احساسهای مختلف را به نمایش می گذارد.ا

و می تواند عروسک را بلند کند،آن را به شما بدهد و رهایش کند.او دو یا سه کلمه با معنی را به زبان می آورد،ممکن است چیزی

 در کتاب را به یاد آورد.او شروع به فهم پرسشهای ساده کرده است.

چگونه می توانید کمک کنید

*برای تحریک قوه تخیل و تشکیل مفاهیم انتزاعی در ذهن کودک،شروع به خواندن داستانهای کوتاه  برای اومی کنید.

*ابزار محبت او را تشویق کنید؛از او بخواهید عروسک را نوازش کند.مامان را ببوسد.بابا را دراغوش بگیرد.

*کارهای خود را همراه با نشان دادن به او شرح دهید.مثل به پا کردن جورابش

*داستان های ساده برای او بخوانید.