زایمان دیررس

زایمان دیررس

اگرزایمان بعداز ۴٢هفته کامل از اولین روزآخرین دوره ی قاعدگی اتفاق بیفتد زایمان دیررس (پست ترم)است.البته ممکن است واقعا حاملگی پست ترم نباشد،بلکه علت آن خطا در تخمین سن حاملگی در اثر اشتباه در به یاد آوردن تاریخ قاعدگی و یا تأخیر در تخمک گذاری باشد.

علل زایمان دیررس

تعداد زایمان : در زایمان اول احتمال زایمان دیررس بیشتر است.

سابقه خانوادگی زایمان دیررس و سن بالای مادر

سابقه زایمان دیررس: اگر اولین زایمان پست ترم باشد،میزان بروز زایمان پست ترم بعدی افزایش می یابد.

عوامل جنینی-جفتی: آن دسته از عوامل جنینی جفتی که زمینه را برای حاملگی دیررس مساعد می کنند شامل آننسفالی،هیپوپلازی فوق کلیه و کمبود سولفاتاز جفتی است.

عوارض زایمان دیررس

سندرم پست ماچوریته: نوزاد پست ماچور ظاهر منحصر به فردی دارد،پوست چروکیده،تکه تکه و در حال پوسته ریزی،بدن دراز و لاغر که نشاندهنده ی تحلیل رفتن است، وبلوغ پیشرفته(چشمان نوزاد باز است،نوزاد به صورت غیر طبیعی هوشیار است،سن او بیشتر به نظر می رسد و نگاه نگرانی دارد.)،ناخن ها کاملا دراز هستند

اختلال عملکرد جفت: آپوپتوز جفتی(مرگ سلولی)در آخر هفته های ۴١تا۴٢در حد قابل توجهی افزایش می یابد.

دیسترس جنینی و اولیگوهیدرآمنیوس: همان طور که حاملگی از ۴٢هفتگی فراترمی رود،به طور معمول حجم مایع آمنیون کاهش می یابد وبه دنبال آن افزایش فشار به بند ناف باعث می‌شود ضربان قلب نامنظم شود و جنین در درون رحم مدفوع کند و بعد از تولد این مدفوع وارد ریه شده و عفونت‌های ریوی برای نوزاد ایجاد شود.

محدودیت رشد جنین: میزان مرگ و میر و عوارض در نوزادان مبتلا به محدودیت رشد بیشتر است.بخشی از مرده زایی های مرتبط با حاملگی طول کشیده مربوط به نوزادان مبتلا به محدودیت رشد می باشد.

ماکروزومی: میزان بروز ماکروزومی(که به صورت وزن بالای۴۵٠٠گرم در هنگام تولد تعریف می شود) از ٣٧ هفتگی تا۴٢هفتگی افزایش می یابد.

تدابیر درمانی

در زنانی که سن حاملگی آنان قطعی است،زایمان در هنگام کامل شدن ۴٢هفتگی القا می شود.
در القای زایمان، پزشک با تجویز داروهایی به باز شدن دهانۀ رحم کمک می‌کند و همچنین با تزریق اکسی‌توسین باعث شروع انقباضات و درد زایمان می‌شود.