زایمان طبیعی بعد از سزارین

زایمان طبیعی بعد از سزارین

زایمان طبیعی بعد از سزارین (VBAC) برای اکثرزنانی که قبلا زایمان سزارین داشته اند می تواند تصمیمی عاقلانه و درست باشد.
البته تصمیم بر زایمان طبیعی بعد از سزارین ممکن است به زایمان طبیعی یا سزارین مجدد ختم شود.
آمارها نشان می دهد که به طور کلی از هر ١٠٠نفری که قصد زایمان طبیعی بعد از سزارین را دارند،٧۵نفر زایمان طبیعی و٢۵نفرمجددا عمل سزارین راانجام می دهند.
ممکن است شانس VBAC در شما کمتر شود اگر:
از موعد مقرر زایمان تان خیلی بگذرد
درد زایمان تان خود به خود شروع نشود
حاملگی را با وزن خیلی بیش از حد معمول شروع کرده باشید
ممکن است شانس VBAC در شما بیشتر شود اگر:
قبلا یک زایمان طبیعی انجام داده باشید
علتی که قبلا در شما باعث انجام سزارین شده،این بار در شما مشاهده نشود
برای شروع یا افزایش درد نیازی به دارو نداشته باشید
مزایای زایمان طبیعی بعد از سزارین
اقامت کمتر در بیمارستان ،بهبودی سریعتر،نداشتن خطرات مربوط به عمل جراحی،نوزادانی که با زایمان طبیعی به دنیا می آیند راحت تر نفس می کشند،زودتر با مادر تماس بدنی برقرار می کنند،زودتر از شیر مادر تغذیه می کنند
مضرات زایمان طبیعی بعد از سزارین
زایمان سزارین جای بریدگی بر روی رحم شما به جای می گذارد و این امر باعث خطر بیشتر پارگی رحم می شود.با آنکه خطر پارگی رحم در زنانی که VBAC انجام می دهند افزایش می یابد،اما خطر آن ۵درصد می باشد.این بدین معناست که از هر ٢٠٠مورد VBAC یک نفر دچار پارگی رحم می شود.هیچ راهی برای تشخیص اینکه چه کسی در هنگام زایمان با پارگی رحم روبرو می شود وجود ندارد.