زایمان طبیعی بعد از سزارین؟

زایمان طبیعی بعد از سزارین؟

زایمان طبیعی بعد از سزارین؟

“من بچه اولم طبیعی بوده اما دومی را سزارین شدم و الان اصلاً مایل نیستم که سزارین شوم و هر کاری که لازم است انجام می دهم تا تولد فرزند سومم بطور طبیعی انجام شود،شما باید کمکم کنید “این عین جمله یک مادر باردار است که هم تجربه زایمان طبیعی دارد و هم سزارین ولی بسیاری از مادران بارداری دیگری نیز که فرزند اولشان با سزارین بدنیا آمده است مشتاق زایمان طبیعی هستند.باید به این مادران فهیم عرض شود که بلی با یک مشاوره صحیح می توانید متوجه شوید که امکان زایمان طبیعی دارید یا نه ،بسیاری از مادران سزارینی هر روز در سراسر جهان و حتی کشور خودمان طبیعی زایمان می کنند و از تولد نوزاد خود لذت می برند.شما هم امتحان کنید.

زایمان طبیعی بعد از سزارین؟| مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

زایمان طبیعی بعد از سزارین؟ | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلومن بچه اولم طبیعی بوده اما دومی را سزارین شدم و الان اصلاً مایل نیستم که سزارین شوم و هر کاری که لازم است انجام می دهم تا تولد فرزند سومم بطور طبیعی انجام شود،زایمان طبیعی بعد از سزارین؟شما باید کمکم کنید “این عین جمله یک مادر باردار است که هم تجربه زایمان طبیعی دارد و هم سزارین ولی بسیاری از مادران بارداری دیگری نیز که فرزند اولشان با سزارین بدنیا آمده است مشتاق زایمان طبیعی هستند.زایمان طبیعی بعد از سزارین؟باید به این مادران فهیم عرض شود که بلی با یک مشاوره صحیح می توانید متوجه شوید که امکان زایمان طبیعی دارید یا نه ،بسیاری از مادران سزارینی هر روز در سراسر جهان و حتی کشور خودمان طبیعی زایمان می کنند و از تولد نوزاد خود لذت می برند.زایمان طبیعی بعد از سزارین؟شما هم امتحان کنید. – See ore:http://www.niloocenter.com/2015/12/01/%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86-d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-8%b3%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%9f/#sthash.lWsU9H6m.dpuf

زایمان طبیعی بعد از سزارین؟ | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو