زایمان فیزیولوژیک با مشارکت کامل مادر در فرآیند زایمان صورت می گیرد

زایمان فیزیولوژیک با مشارکت کامل مادر در فرآیند زایمان صورت می گیرد. این زایمان در وضعیت های مختلف مادر مثل ایستاده، روی زانو، چهار دست و پا، چمباتمه ،لیتاتومی و نشسته متمایل به جلو ، در وان آب گرم و . .. انجام می شود و آگاهی مادر از روند این پدیده خارق العاده بسیار اهمیت دارد. انواع روشهای کاهش درد زایمان ” غیر دارویی” مثل ماساژتراپی، آروماتراپی، گرمادرمانی، سرمادرمانی، طب فشارِی، موسیقی زایمان فیزیولوژیکدرمانی، رفلکسولوژی، تن آرامی، تکنیک های تنفسی و … نه تنها میزان احساس درد مادر را کاهش می دهد بلکه سرعت زایمـــان و رضایت مادر را افزایش می دهد و سلامت کامل جنین را تضمین می کند.