سزارین | مرکز نیلو

سزارین | مرکز نیلو

سزارین

در برخی موارد مادر باردار شرایط لازم برای زایمان طبیعی را ندارد و باید سزارین شود. در این شرایط باید به نظر پزشک اطمینان کرده و به آن عمل کند.
تعریف :
سزارین به خروج جنین از راه برش جراحی روی شکم و رحم می گویند که در اتاق عمل و تحت بیهوشی عمومی ویا بیحسی اپیدورال انجام می‌شود.
انواع سزارین :
سزارین انتخابی: سزارینی است که بدون نیاز پزشکی و با انتخاب خود مادر انجام می‌شود.
سزارین اورژانسی: سزارینی است که با تشخیص پزشک یا ماما و برای نجات جان مادر و یا نوزاد انجام می‌شود.
تفاوت زایمان طبیعی و سزارین :
در زایمان سزارین احتمال بروز عوارضی مانند ایست قلبی، خونریزی از محل سزارین، عفونت، عوارض بیهوشی، ترمبو آمبولی وحتی هیسترکتومی ( در آوردن رحم) وجود دارد.
در سزارین دوران بستری شدن در بیمارستان بعد از زایمان طولانی تر از زایمان طبیعی است.
دوره نقاهت بعد از سزارین بیشتر از زایمان طبیعی است.
یکی دیگر از تفاوت های زایمان سزارین، عدم امکان تماس مادر و نوزاد در ساعت اول زایمان وهمچنین به تعویق افتادن شیردهی است. که به دلیل تاخیر اولیه در ایجاد روابط بین مادر و نوزاد مشکلات عدم ارتباط عاطفی مادر و نوزاد پیش می آید.
در زایمان سزارین خطر عوارض تنفسی در نوزاد نسبت به زایمان طبیعی بیشتر است.
در زایمان طبیعی تغییرات ظاهری ایجاد شده در بارداری برگشت سریع تری دارد.
زایمان سزارین برای حاملگی بعدی نیز ممکن است عوارضی داشته باشد: خطر چسبندگی جفت را در حاملگی بعدی افزایش می دهد. احتمال چسبندگی های متعدد در شکم را بیشتر می‌کند.

مرکز نیلو | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

مرکز نیلو | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

مرکز نیلو | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو