سقط

سقط

سقط به معنی پایان یافتن حاملگی قبل از هفته ٢٠حاملگی و یا در وزن هنگام تولد کمتر از ۵٠٠گرم می باشد.بیش از ٨٠درصد سقط ها در ١٢هفته اول حاملگی رخ می دهند و اختلالات کروموزومی حداقل مسئول نصف این سقط ها هستند.
علل سقط
عوامل جنینی:
تکامل غیر طبیعی زیگوت:در سقط های خود به خود زودهنگام،معمولا اختلال تکاملی زیگوت،رویان،جنین ابتدایی و گاهی جفت دیده می شود.
اختلالات کروموزومی: حدود ۵٠-۶٠درصد جنین ها که به صورت خود به خود سقط می شوند،دچار اختلالات کروموزومی هستند که بیشترین عامل سقط های زودرس محسوب می شوند.
عوامل مادری:
عفونت ها:بعضی از عفونت های مزمن از علل سقط هستند.
بیماری های مزمن ناتوان کننده:بیماری های مزمن ناتوان کننده مانند سل،در اوایل حاملگی به ندرت سبب سقط می شوند.
هـیپوتیروئیدی:هـیپوتیروئیدی با افزایش احتمال سقط همراه می باشد.
دیابت:میزان سقط خود به خود و ناهنجاری های مادرزادی در زنان مبتلا به دیابت وابسته به انسولین افزایش می یابد.
کمبود پروژسترون:ترشح ناکافی پروژسترون توسط جسم زرد یا جفت به عنوان یکی از علل سقط مطرح است.
دخانیات:سیگار کشیدن با افزایش خطر سقط ارتباط دارد.
الکل:هم سقط خود به خود و هم ناهنجاری های جنینی،ممکن است به علت مصرف مکرر الکل در ٨هفته ی اول حاملگی ایجاد شوند.
کافئین:در زنانی که روزانه حداقل ۵فنجان قهوه می نوشند،خطر سقط کمی افزایش می یابد.
تشعشع:تشعشع از علل شناخته شده ی سقط است.
آیودی:در صورت شکست ابزارهای داخل رحمی در جلوگیری از حاملگی ،خطر سقط افزایش می یابد.
توکسین های محیطی:آرسنیک،سرب،فرمالدئید،بنزن واکسید اتیلن احتمالا سقط زا هستند.
عوامل ایمونولوژیکی:سیستم ایمنی به عنوان یکی از عوامل مهم در سقط مطرح است.
ترومبوفیلی ارثی:چندین اختلال ژنتیکی انعقاد خون،ممکن است خطر ترومبوز و در نتیجه سقط را افزایش دهد.
ترومای فیزیکی:ضربه شدید به شکم می تواند زمینه را برای سقط فراهم کند.
نقایص رحم:نقایص اکتسابی رحم و نقایص تکاملی رحم در افزایش خطر سقط نقش دارند.
نارسایی سرویکس:نارسایی سرویکس(دهانه رحم) با باز شدن بدون درد دهانه رحم مشخص می شودکه با افتادن و برآمده شدن پرده های جنینی به داخل واژن همراه است و به دنبال آن خروج جنین نارس رخ می دهد.
انواع سقط
١)سقط خود به خود:هنگامی که سقط بدون استفاده ازعوامل طبی یا مکانیکی به منظور تخلیه ی رحم رخ دهد سقط خودبه خودی می باشد.
٢)سقط القاشده: خاتمه دادن به حاملگی با روش های طبی یا جراحی قبل از رسیدن جنین به قابلیت ادامه حیات،سقط القا شده می باشد.
تخمک گذاری بعد از سقط
تخمک گذاری ممکن است حتی دو هفته بعد از سقط از سر گرفته شود.بنابراین اگر بخواهیم از حاملگی جلوگیری کنیم،باید بلافاصله بعد از سقط روش مؤثری را برای جلوگیری از حاملگی شروع کنیم.