سوزش سر دل :

سوزش سر دل :

به دلیل ترشح هورمون ها در بارداری،یا فشار مکانیکی که رحم به دلیل بزرگ شدن به دستگاه گوارش وارد می کند،برگشت مواد از معده به مری(سوزش سر دل)در دوران بارداری شایع است.
برای پیشگیری از سوزش سر دل می توانید:
? تعداد وعده های غذایی خود را زیاد کنید.مثلا وعده های غذایی خود را به پنج وعده در روز افزایش داده و مقدار غذاها را با همان تناسب کاهش دهید.
?از غذاهایی که معده را سنگین کرده و موجب تحریک برگشت مواد به مری می شود دوری کنید،مانند:
? سیر خام، پیاز خام،انواع کلم و ترب
?چایی پررنگ، قهوه و نسکافصنعتی نوشابه های صنعتی گازدار و آبمیوه های صنعتی و….