شنای قورباغه مخصوصا در سه ماهه ی سوم بارداری میتواند بسیار مفید باشد

شنای قورباغه مخصوصا در سه ماهه ی سوم بارداری میتواند بسیار مفید باشد زیرا عضلات سینه را کشیده و عضلات پشت را کوتاه می کند ( دو ناحیه ای که در اثر تغییرات ناشی از بارداری نا هم تراز می شوند).شنای قورباغه عالیه چون شما با هماهنگی سایر عضلات و بازو بسته کردن پاها عضلات کف لگن را که کمک بزرگی به زایمان و تولد کودکتان میکند را بخوبی تقویت میکنید.شنای قورباغه