طب سوزنی

کاهش دردای جسمی و روحی در بارداری (توسط استاد مجرب سرکار خانم کاتوزا زند)

  • کاهش کمردرد
  • کاهش تهوع و استفراغ (ویار بارداری)
  • آماداگی دهانه رحم برای زایمان سریع وآسان
  • قرارگیری مناسب سر جنین برای زایمان طبیعی (پوزیشن سر)