عفونت واژن زنان

عفونت واژن زنان

‎دستگاه تناسلی خانم‌ها در  حالت طبیعی ترشحاتی دارد که باعث مرطوب ماندن این ناحیه می‌شود و به‌طور دوره‌ای کم و زیاد می‌شود. ترشحات طبیعی، هیچ رنگ و بویی ندارد و سبب خارش و سوزش هم نمی شود‌
ولی ترشحات عفونی اینطور نیستند.عفونت واژن شامل سه نوع قارچی،انگلی و باکتریایی می شود.
در اینجا هر یک از این عفونت ها را برایتان شرح می دهیم.
عفونت قارچی
شایع ترین عامل آن را کاندیدا آلبیکانس تشکیل می دهد.کاندیدا در واژن حدود٢٠تا۵٠درصد زنان بدون علامت وجود دارد.عوامل متعددی باعث افزایش عفونت کاندیدا می شود از جمله حاملگی،مصرف قرص های ضد بارداری،مصرف آنتی بیوتیک ها،دیابت کنترل نشده،پوشیدن لباس های زیر تنگ و پلاستیکی،دوش های واژینال مکرر،ارتباط جنسی نا سالم یا فراوان،مصرف داروهای کورتونی
شایعترین علامت عفونت قارچی خارش و سوزش ناحیه ی تناسلی است.ترشحات واژن به صورت تکه های غلیظ سفید رنگ(پنیری) و اغلب با بوی ترشیدگی است.ممکن است نزدیکی دردناک یا سوزش ادرار نیز وجود داشته باشد.
عفونت انگلی
عامل آن را انگلی به نام تریکومونا تشکیل داده و جزو بیماری های مقاربتی در نظر گرفته می شود.همچنین این عفونت در دوران بارداری به عنوان یکی از علل زایمان زودرس و پارگی زود رس کیسه آب است.بیماری در١۵تا۵٠درصد موارد بدون علامت است.شایعترین تظاهر بیماری ترشحات واژینال است که به صورت ترشحات زرد مایل به سبز کف آلود و بدبو است.خارش و سوزش ناحیه ی تناسلی،سوزش ادرار،نزدیکی دردناک و دردخفیف زیرشکم نیز ممکن است وجود داشته باشد.
معمولا در زمان قاعدگی بیماری تشدید می یابد.
عفونت باکتریایی
این بیماری نه به دلیل وجود یک میکروارگانیسم خاص بلکه به دلیل تغییر فلورطبیعی واژن و افزایش تعداد باکتری هایی نظیرگاردنلا است.
حدود نیمی از موارد بیماری بدون علامت است و در بقیه مواردمعمولا تنها علامت اصلی ترشحات بد بوی واژن است.ترشحات معمولا سفید مایل به خاکستری یا زرد رنگ بوده و بوی بد ماهی می دهد.بوی بد ماهی بعد از نزدیکی و دردوران قاعدگی واضح تر و شدیدتر می شود.