علل کاهش فعالیت و میل جنسی پس از زایمان

علل کاهش فعالیت و میل جنسی پس از زایمان

علل کاهش فعالیت و میل جنسی پس از زایمان
درد هنگام آمیزش جنسی، این درد می تواند ناشی از اپیزیاتومی و پارگیهای پرینه در طی زایمان باشد .
شیردهی
یکی دیگر از علل کاهش فعالیت و میل جنسی شیردهی است. اگرچه ثابت شده است، شیردهی موجب ایجاد دلبستگی بین مادر و نوزاد می گردد، مکیدن پستان توسط نوزاد برای مادر لذت بخش بوده و در برخی خانمها، موجب بروز تحریک می¬شود. به همین دلیل بسیاری از مادران احساس گناه و اضطراب را تجربه می-کنند. به علاوه زن و شوهر ممکن است نتوانند با نقش دوگانه پستان کنار بیایند و بسیاری از زنان، ترشح شیر از سینه را زشت و خجالت آور می دانند.
خستگی
یکی دیگر از دلایل کاهش فعالیت و میل جنسی خستگی است. بارداری و زایمان یک مرحله بحرانی و در عین حال خوشایند برای بسیاری از خانمهاست. این دوره معمولاً موجب بروز خستگی فوق العاده در شما، به عنوان یک مادر می¬شود. کسب مسئولیت بیشتر و مراقبت کودک و شب نخوابیها نیز به این خستگی اضافه میکند.
اختصاص دادن وقتی در اوایل روز و پیش روز خستگیها به مسائل جنسی می¬تواند در حل این مشکل مفید باشد.