غربالگری

غربالگری

 غربالگری

غربالگری

این آزمایش نشان دهنده اطلاعات اولیه در مورد ریسک برخی شرایط کروموزومی در جنین مانند تریزومی ۲۱ یا سندروم دان و تریزومی ۱۳ و ۱۸ در آزمایشا پریناتال یا آزمایش دوران بارداری می باشد.

غربالگری سه ماهه اول دو مرحله دارد :

انجام سونوگرافی برای اندازه گیری فضای روشن دریافت ها در پشت گردن جنین آزمایش خون برای اندازه گیری مواد خاص بارداری در خون مادر که شامل پروتئین پلاسهای مرتبط با بارداری و گنادتروپین جفتی انسان می باشد. این آزمایش بین هفته ای ۱۱ و ۱۴ بارداری انجام می شود.

اگر نتیجه ی این آزمایش نشان دهد ریسک متوسط تا بالاست، میتوانیم برای اطمینان بیشتر آزمایش های دیگری انجام داد. آزمایش غربالگری ۳ماه اول ریسک سقط و بعضی شکلات بارداری را به دنبال نخواهد داشت.

بعضی از ناهنجاری های مادرزادی و بسیاری از اختلات ژنتیکی در ابتدای بارداری توسط تکنیک های مختلف قابل شناسایی هستند. آزمایش هایی که درسها اول بارداری به منظور تشخیص بیماری مادرزادی جنین انجام میشود از قبیل آزمایش تشخیصی و غربالگری می باشد. این آزمایشات برای تشخیص زود هنگام اختلالات کروموزومی و ژنتیکی دو جنس است .

علی رغم اینکه اینکه اکثر نوزادان سالم به دنیا می آیند اما حدوداً ۲-۳ درصد نوزادان در زمان تولد نقایص مادرزادی دارند. سندرم داون، نقص لوله عصبی و سندرم تریزومی از شایع ترین آنها می باشد.

در واقع آزمایش های غربالگری در دوران بارداری برای تشخیص به موقع این ۳ بیماری انجام می شوند. این آزمایش را تمامی زوج ها که فرزند در راه دارند باید انجام دهند.

اگر نتیجه آزمایش غربالگری منفی باشد احتمال وجود نقص به احتمال خیلی زیاد پایین است. اما باز هم تضمینی وجود ندارد که حتما هم نوزاد طبیعی باشد .اما توجه داشته باشید جواب های نگران کننده این آزمایش ها به معنی تولد فرزند غیر عادی نیست. نتایج غیر طبیعی آنها به معنای قطعیت نقص مادرزادی در نوزاد نیست نتایج غیر طبیعی باید با آزمایش های تکمیلی دیگری پیگیری و تایید شوند.

بر اساس نتیجه غربالگری سی ماه اول ، خانم های باردار به ۳ دسته خطر بالا، خطر متوسط و خط پایین تقسیم می شود، دسته خطر متوسط کاندیدا انجام آزمایشات غربالگری مرحله دوم هستند.  انجام تست های تشخیصی CVS یا آمینو سنتز برای زنان با خطر بالا توصیه می شود .

CVS :

در این روش مقدار کمی سلول های جنین از روی جفت توسط ابزار مخصوص از راه دهانه رحم گرفته می شود. بعضی اوقات با استفاده از سرنگ و از طریق دیواره شکم با استفاده از سونوگرافی انجام میگیرد و بعد بر روی سلول های بدست آمده آزمایش انجام می شود این آزمایش در ۳ ماه اول انجام می گیرد.

آمینو سنتز :

این تست در هفته های ۱۶ تا ۲۰ بارداری انجام می شود مقدار کمی از مایع آمینوتیک که حاوی تعدادی سلول جنینی است توسط سرنگ و با مراقبت از طریق سونوگرافی گرفته می شود. در این آزمایش حتما لازم نیست خانم باردار ناشتا باشد فقط ۳-۴ ساعت قبل از خون گیری غیر از مایعات وعده غذایی دیگر میل نشود.