مراحل زایمان طبیعی

مراحل زایمان طبیعی

مراحل زایمان طبیعی

 

زایمان طبیعی در هر خانم باردار از سه مرحله اصلی زیر تشکیل شده است:

مرحلۀ اول :

از زمان شروع دردهای زایمانی تا باز شدن کامل دهانۀ رحم می باشد که خود از دو زیر مرحله شامل دردهای ابتدایی و دردهای فعال تشکیل شده است.

در مرحله دردهای ابتدایی فاصله بین دردها بیشتر بوده و دهانه رحم شروع به نرم شدن و باز شدن می کند. این مرحله معمولا طولانی بوده و ممکن است در خانم های اول زا ساعت ها به طول بیانجامد.

در مرحله دردهای فعال، قبلا باز شدن و نرم شدن ابتدایی دهانه رحم صورت گرفته و دهانه رحم سریعتر مراحل بازشدن نهایی را طی می کند. در این مرحله فاصله دردها کمتر بوده و زمان کوتاهتری نسبت به مرحله دردهای ابتدایی دارد.

 

مراحل زایمان طبیعی

مرحلۀ دوم :

از باز شدن کامل دهانۀ رحم تا خروج نوزاد می باشد .

مرحلۀ سوم :

از خروج نوزاد تا خروج جفت می باشد.

جفت چیست؟

هنگامیکه جنین در بطن مادر آشیان میگیرد، قسمتی از پوشش خارجی جنین بطور عمیق در بافت رحمی فرو رفته، رشد میکند و جفت را بوجود می آورد. در داخل جفت رگهای کوچکی وجود دارند که بوسیله آنها خون به جنین رسیده و مواد غذائی و اکسیژن آنرا تامین میکند.

 

مراحل زایمان طبیعی

 

در هنگام زایمان چه اتفاقاتی می افتد؟

در هنگام زایمان، شش حرکت جنین را قادر می‌سازد تا خود را با لگن مادر وفق دهد:

۱- نزول یا پایین آمدن جنین در کانال زایمانی:

سه عامل باعث نزول جنین می شوند که این ۳ شامل نیروی انقباضی رحمی، تلاش مادر و جاذبه زمین (در صورتی که مادر ایستاده باشد) هستند.

مراحل زایمان طبیعی

 

۲- خم شدن سر جنین بر روی قفسه سینه:

قبل از زایمان خم شدن نیمه کامل در نتیجه تون طبیعی عضلات جنین بوجود می‌آید، ولی در طول زایمان، مقاومت حاصل از دهانه رحم، دیواره های لگن و کف لگن باعث خم شدن بیشتر ستون فقرات گردنی شده و چانه جنین به قفسه سینه می‌رسد.

 

مراحل زایمان طبیعی

 

۳- چرخش داخلی:

سر جنین که در ابتدا با قطر عرضی یا مایل وارد لگن شده، در این مرحله چرخش پیدا می‌کند و به صورت عمود بر محور ورودی لگن قرار می گیرد. این چرخش زمانی رخ می‌دهد که سر جنین به عضلات کف لگن برخورد می‌کند.

 

مراحل زایمان طبیعی

 

۴- برطرف شدن خمیدگی سر جنین بر روی قفسه سینه:

چون خروجی کانال زایمان رو به بالا و جلو می‌باشد، قبل از این که سر بتواند از آن رد شود، باید از حالت خم شدن بر روی قفسه سینه در آمده و گردن صاف شود. در این مرحله موهای جنین بر روی دهانه خروجی کانال زایمان ظاهر شده و از بیرون قابل مشاهده می شود.

 

مراحل زایمان طبیعی

 

۵- چرخش خارجی:

در این مرحله سر جنین خارج شده و شانه ها چرخش پیدا می کنند تا خود را با محور قدامی خلفی لگن در یک امتداد قرار دهند.

 

مراحل زایمان طبیعی

 

۶- بیرون رانده شدن:

بدنبال چرخش خارجی، شانه های جنین و سپس تنه او خارج می شود.

 

مراحل زایمان طبیعی

 

پس از این ۶ مرحله و زایمان جنین، معمولا در عرض ۳۰ دقیقه پس از زایمان، زایمان جفت صورت خواهد گرفت.