مزایای ماساژ نوزاد

مزایای ماساژ نوزاد

مزایای ماساژ نوزاد :

-بهبود تکامل عصبی
-بهبود وضعیت ایمنی
-تنظیم سیستم گوارش و تنفس
-کاهش ناراحتی نوزاد از قولنج یا کولیک شکم،گرفتگی بینی
-کاهش اضطراب و نگرانی در نوزاد وتمرین آرامش و اسودگی
-کاهش تولید هورمونهای استرس
-کاهش گریه و لجبازی نوزاد
-عمیقتر وطولانی تر کردن خواب نوزاد
-شکوفا و زیبا کردن چهره نوزاد
-بهبود ارتباط با والدین و القا علاقه و محبت بیشتر