مصرف ماهی های اقیانوسی، غذاهای خام و جگر در دوران بارداری ممنوع است.

مصرف ماهی های اقیانوسی، غذاهای خام و جگر در دوران بارداری ممنوع است.

مصرف ماهی های اقیانوسی، غذاهای خام و جگر در دوران بارداری ممنوع است.

مصرف لبنیات، مغز ها، ماهی های پرورشی یا رودخانه ای، سبزی ها و میوه های تازه در دوران بارداری توصیه می شود. با توجه به تغییراتی که در خلق وخوی زنان باردار ایجاد می‌شود، تمایل آنها به پخت وپز کم می شود به همین دلیل مصرف انواع فست فودها و غذاهای منجمد در این دوران افزایش می یابد که هیچ کدام به خاطر نمک زیاد، مواد نگهدارنده و کالری زیاد مناسب نیست. همچنین مصرف کنسرو ها توصیه نمی شود