آیا در سه ماهه سوم بارداری رابطه نزدیکی مجاز می باشد؟

آیا در سه ماهه سوم بارداری رابطه نزدیکی مجاز می باشد؟

آیا در سه ماهه سوم بارداری رابطه نزدیکی مجاز می باشد؟

اگر بارداری سالمی دارید داشتن نزدیکی در سه ماهه سوم هیچ منعی ندارد. فقط پوزیشن های مناسب را انتخاب کنید.
فقط در شرایط زیر از نزدیکی خودداری کنید:

۱-داشتن خون ریزی
۲-داشتن جفت سر راهی
۳-داشتن آبریزش
۴-داشتن سابقه زایمان زودرس
۵-داشتن دهانه رحم کوتاه(سرکلاژ شده)
همچنین درک این موضوع که جنین در حین نزدیکی چه احساسی دارد،غیر ممکن است.چون تا به حال هیچ مطالعه ای روی آن انجام نشده است. با این حال ممکن است جنین مختصری احساس داشته باشد. مایع آمنیوتیک شدت حرکات را خنثی می کند.حتی اگر حرکات واقعا خشن باشند نیز جنین چیز زیادی را حس نمی کند.
حرکات یکنواخت و مداوم ممکن است جنین را به خواب ببرد،به همین دلیل بسیاری از مادران اظهار می کنند که پس از نزدیکی،حرکات جنین کاهش می یابد. همچنین برخی کارشناسان معتقدند که هورمون اکسی توسین که پس از ارگاسم باعث احساس رضایت می شود بر روی نوزاد هم تاثیر می گذارد.