از چه زمانی بعد زایمان می توان ورزش را شروع کرد ؟

از چه زمانی بعد زایمان می توان ورزش را شروع کرد ؟

از چه زمانی بعد زایمان می توان ورزش را شروع کرد ؟

این عمل بستگی به این دارد که دوره قبل از بارداری و در طول بارداری ورزش را انجام میدادید یا خیر و در انتها زایمان راحتی داشتهاید یاخیر؟

در موارد زیرمیتوانید زودتر ورزش را شروع کنید :

۱-اگر قبل از بارداری و در حین بارداری ورزش می کردید.

۲-اگر زایمان راحتی داشتید .

۳-طبیعی زایمان کرده اید.

ولی به هر حال ورزش های مربوط به عضلات کف لگن و زیر شکم را می توانید شروع کنید.

عضلات کف لگن برای جلوگیری از افتادگی بعد از زایمان بسیار ضروری است وتقویت این عضلات بسیار مهم است.

توصیه:

تا مدتی بعد از زایمان بهتر است از ورزش های شدید مثل ایروبیک،شنا، دویدن، تنیس و … تا وقتی که عضلات کف لگن به حالت اول برنگشته جلوگیری کنید .این ورزش های شدید می تواند باعث شل شدن عضلات کف لگن و افتادگی ها شود چون هنوز هورمون های بارداری تا ۶ ماه بعد از زایمان در بدن شما وجود دارد پس اثرات آن هم هنوز وجود دارد.

چگونه می توانیم وزن بعد از زایمان را کم کنیم؟

داشتن رژیم غذایی مناسب از همه انواع مواد غذایی و ورزش های مرتب و مناسب بعد از زایمان بهترین راه کاهش وزن بعد از زایمان است.

شیردهی نیز روزانه حدودا ۳۳۰ کالری از شما کم میکند.

ولی به یاد داشته باشید که بدن شما وقت کافی برای بازگشت به حالت قبل از بارداری بدهید و در این مورد عجله نکنید به هر حال شما ۹ ماه حامله بوده اید و ۹ ماه زمان نیاز دارید که به حالت اول بازگردید.