چگونگی استفاده از مودم های وای فای و تلفن همراه در بارداری | کلاس های دوران بارداری

چگونگی استفاده از مودم های وای فای و تلفن همراه در بارداری | کلاس های دوران بارداری

چگونگی استفاده از مودم های وای فای و تلفن همراه در بارداری

001در رابطه با عوارض استفاده از تلفن همراه و وسایل بی سیم اطلاعات محدودی در دست است. اما متخصصین در تعدادی از مطالعات مشاهده کرده اند که مغز کودکان بیشتر از بزرگسالان امواج رادیویی را جذب میکند، همچنین مشکلات رفتاری مانند بیش فعالی در کودکانی که مادران آنها در طی بارداری از تلفن همراه بیشتر استفاده کرده اند نسبت به مادران دیگر بیشتر است. استفاده کنندگان از تلفن همراه، مخصوصا اگر باردار باشند، باید راههایی را برای حفاظت از خود در برابر امواج رادیویی پیدا کنند.

مادران باردار باید در استفاده از تلفن همراه، تلفن های بیسیم و دیگر تکنولوژیهای وایرلس از جمله ارتباطات اینترنتی بسیار محتاط بوده و میزان استفاده خود را محدود کنند.

راهکارها:

  • در هنگام خواب از گذاشتن تلفن همراه در کنار تخت خودداری کرده و ترجیحا تلفن را در خارج از اتاق خواب قرار دهید (مخصوصا هنگامیکه تلفن در حال شارژ شدن است).
  • ازکیف های کمری تلفن همراه استفاده نکنید.
  • هنگام استفاده از تلفن همراه و دیگر وسایل وایر لسی آنرا دور از شکم نگه دارید.
  • از تلفن های همراه در ماشین در حال حرکت استفاده نکنید، چون در این حالت برای پیدا کردن سیگنال، امواج بیشتری از خود ساطع میکنند.
  • برای تماسهای طولانی مدت از تلفنهای سیم دار ثابت استفاده ک%۸

کلاس های دوران بارداری| مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو

کلاس های دوران بارداری| مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو رابطه با عوارض استفاده از تلفن همراه و وسایل بی سیم اطلاعات محدودی در دست است. اما متخصصین در تعدادی از مطالعات مشاهده کرده اند که مغز کودکان بیشتر از بزرگسالان امواج رادیویی را جذب میکند، همچنین مشکلات رفتاری مانند بیش فعالی در کودکانی که مادران آنها در طی بارداری از تلفن همراه بیشتر استفاده کرده اند نسبت به مادران دیگر بیشتر است. استفاده کنندگان از تلفن همراه، مخصوصا اگر باردار باشند، کلاس های دوران بارداری باید راههایی را برای حفاظت از خود در برابر امواج رادیویی پیدا کنند.کلاس های دوران بارداری مادران باردار باید در استفاده از تلفن همراه، کلاس های دوران بارداری تلفن های بیسیم و دیگر تکنولوژیهای وایرلس از جمله ارتباطات اینترنتی بسیار محتاط بوده و میزان استفاده خود را محدود کنند.راهکارها:در هنگام خواب از گذاشتن تلفن همراه در کنار تخت خودداری کرده و ترجیحا تلفن را در خارج از اتاق خواب قرار دهید (مخصوصا هنگامیکه تلفن در حال شارژ شدن است).ازکیف های کمری تلفن همراه استفاده نکنید.کلاس های دوران بارداری هنگام استفاده از تلفن همراه و دیگر وسایل وایر لسی آنرا دور از شکم نگه دارید.کلاس های دوران بارداری از تلفن های همراه در ماشین در حال حرکت استفاده نکنید، چون در این حالت برای پیدا کردن سیگنال، امواج بیشتری از خود ساطع میکنند.

 کلاس های دوران بارداری | مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو