کمبود میل جنسی

کمبود میل جنسی

کمبود میل جنسی

اختلال میل جنسی پایین به عنوان کمبود با فقدان مستمر و مکرر تصورات جنسی و میل به فعالیت جنسی تعریف شده است وقضاوت در مورد آن به عهده متخصصان ورزش بعد از زایماناین زمینه و در نظر گرفتن عواملی مانند سن،جنس و…. صورت میگیرد.

معمولا این اختلال در زنان شایعتراز مردان است.

اگرچه در جمع بندی مطالعات مختلف در جهان زوج های ازدواج کرده ۳ بار در ماه نزدیکی داشته اند ،ولی تنوع درنوع  رابطه و تواتر روابط جنسی بین زوجها به حدی زیاد است که نمیتوان هیچ شاخص ویژه ای برای آن مشخص نمود.

عوامل کمبود میل جنسی شامل : مشکلات در روابط بین فردی، مشکلات روزمره ،مصرف دارو،اختلالات هورمونی ،بیماریهای زمینه ای،عوامل روانشناختی مثل افسردگی ،اضطراب ،وسواس و… مصرف الکل و اعتیاد دردهای هنگام نزدیکی و …. است.

در ابتدا شاید بهترین توصیه آن باشد که زوجین به جای کشمکش بر سر داشتن روابط جنسی،روی روابط عاطفی بهتر با هم تمرکز کرده و حتما در این موارد با هم صحبت کنندو از برچسب زدن روی یکدیگر خودداری کنند.همچنین میتوان از ورزش و روشهای ریلکسیشن وخوراکیهای طبیعی نیز سود جست.

در ادامه توصیه میشود اجازه دهید افکار مربوط به روابط زناشویی حتما در طول روز به ذهنتان راه یابد.هرگز اجازه ندهید جذابیت زتاشویی زندگیتان کم شود و حتما ایده هایی برای تنوع بخشیدن به آن داشته باشید و حتما از روشهای شناختی درمانی که توسط متخصصین به شما ارائه میشود نیز  استفاده کنید.