کمر درد در بارداری :

کمر درد در بارداری :

از دیدگاه طب سنتی :
? ماساژ ملایم عضلات پشت و کمر با روغن هایی که عضلات را تقویت می کنند مانند روغن گل سرخ و روغن بابونه
?ماساژ با روغن هایی که مسکن درد و گرفتگی عضلات هستند مانند روغن بابونه
?کیسه پارچه ای کوچک را از آرد جو یا بلغور جو،پر کرده پس از گرم کردن به مدت ده دقیقه در محل درد گذاشته شود.
?سعی کنید از دستشویی فرنگی استفاده کنید،تا فشار کمتری به لگن شما وارد شود.
?استراحت کردن،کمتر ایستادن،پوشیدن کمربند بارداری و ورزش ملایم درد را کمتر می کند.