‎(تخمدان پلی کیستیک )PCO 

  (تخمدان پلی کیستیک )PCO ‎که به آن سندرم هیپرآندروژنیک مزمن همراه با عدم تخمک گذاری و یا همان تنبلی…

خودآزمایی پستانبیماریهای زنان و سرطانهای شایع

خودآزمایی پستان

توصیه می شوددر تمامی زنان بالای ٢٠سال معاینه پستان هر ماه توسط خود شخص انجام شود.بهترین زمان برای معاینه پستان…

سرطان پستانبیماریهای زنان و سرطانهای شایع

سرطان پستان

سرطان پستان،شایعترین سرطان در میان زنان است .اگرچه در سنین بالای ۵٠سال شایتر است ولی در هر سنی ممکن است…

سرطان تخمدانبیماریهای زنان و سرطانهای شایع

سرطان تخمدان

سرطان تخمدان دومین سرطان دستگاه تناسلی زنان بوده و شایعترین علت مرگ در اثر سرطان های دستگاه تناسلی(۵٠درصد) است.حداکثر شیوع…