۱۴ نکته قبل از آوردن نوزاد به منزلزایمان

۱۴ نکته قبل از آوردن نوزاد به منزل

میان رفتن به بیمارستان و بازگشت از بیمارستان تفاوت بزرگی وجود دارد در واقع شما با عضو جدیدی به منزل…

القای زایمان چیست ؟زایمان

القای زایمان چیست ؟

القای زایمان چیست ؟ القای زایمان رووشی است که بر اساس آن پزشک یا ماما برای کمک به زایمان و…