فراموشی رمز عبور

ثبت نام

پاسخ به : تعیین جنسیت

#5218

حمیده

با سلام یه سوالی از خدمتتان داشته من یه دختر دارم و برای دومین بار می خوام باردار شوم و میخوام اگه خدا خواست بچه دومم پسر باشه سوالم اینه من دقیقا ۳۶ ساعت قبل از تخمکگذاری و هم روز تخمکگذاری با همسر آمیزش داشته ام طول دوره پریود من ۳۶ روزه است ۲۰ مهر شروع پریودم بود تقریبا ۱۲ آبا هم روز تخمکگذاری ما هم شب ۱۰دهم که فردا ۱۱دهم ابان باشه نزدیکی داشتیم هم شب دوازدهم آبان چند روز قبل هم تست بارداری دادیم مثبت بود با این توضیحات آیا جنین پسر است یا دختر ممنون اگه ج بدید